Tỉnh đoàn Điện Biên kiểm tra công tác đoàn và phong trào thiếu nhi đợt 2 năm 2019

Tỉnh đoàn Điện Biên kiểm tra công tác đoàn và phong trào thiếu nhi đợt 2 năm 2019
Ngày 12/8, Đoàn kiểm tra của Tỉnh đoàn Điện Biên do đồng chí Đặng Thành Huy - Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác đoàn và phong trào thiếu nhi đợt 2 năm 2019 với Đoàn thanh niên Công an tỉnh Điện Biên. Tại buổi làm việc, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã báo cáo kết quả các nội dung kiểm tra bao gồm: Kết quả tổ chức triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019 và việc tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư; việc triển khai phong trào tuổi trẻ sáng tạo, chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, việc triển khai, thực hiện công trình thanh niên cấp huyện;
Ngày 12/8, Đoàn kiểm tra của Tỉnh đoàn Điện Biên do đồng chí Đặng Thành Huy - Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác đoàn và phong trào thiếu nhi đợt 2 năm 2019 với Đoàn thanh niên Công an tỉnh Điện Biên.
Tại buổi làm việc, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã báo cáo kết quả các nội dung kiểm tra bao gồm: Kết quả tổ chức triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019 và việc tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư; việc triển khai phong trào tuổi trẻ sáng tạo, chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, việc triển khai, thực hiện công trình thanh niên cấp huyện; việc triển khai các Đề án, các Kết luận của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, kết quả triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; công tác quản lý đoàn viên và sinh hoạt chi đoàn.
Sau khi nghe báo cáo kết quả của Đoàn thanh niên Công an tỉnh, đồng chí Đặng Thành Huy - Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên đã đánh giá cao những kết quả, thành tích mà lực lượng ĐVTN Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua; đồng chí nhấn mạnh thời gian tới Đoàn thanh niên Công an tỉnh tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các nội dung, phần việc trong chương trình công tác năm đã đề ra, đồng thời triển khai, thực hiện hiệu quả hơn nữa các Kế hoạch, phong trào thanh niên do Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn đã phát động./.
 

Kiểm tra công tác đoàn và phong trào thiếu nhi  đợt 2 năm 2019
 tại Công an tỉnh Điện Biên

Tác giả bài viết: Lan Anh

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn