Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 12/2022 của Công an huyện Nậm Pồ

Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 12/2022 của Công an huyện Nậm Pồ
 

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn