Theo báo cáo tại Hội nghị, hiện toàn tỉnh Điện Biên vẫn chỉ có duy nhất 1/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đó là xã Thanh Chăn (là 1 trong 11 xã điểm xây dựng nông thôn mới) đã đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2015. Điện Biên vẫn là 1 trong những địa phương xếp cuối cùng trong 63 tỉnh, thành phố về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo mục tiêu đề ra trong năm 2016, ngoài xã Thanh Chăn, tỉnh Điện Biên phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với 7 xã gồm: Thanh Hưng, Thanh Luông, Thanh Xương, Noong Hẹt (huyện Điện Biên); xã Thanh Minh (thành phố Điện Biên Phủ); xã Lay Nưa (thị xã Mường Lay); xã Ẳng Nưa (huyện Mường Ảng). Đến nay, cả 7 xã này đều chưa đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, đến năm 2020, toàn tỉnh phải có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Như vậy, trung bình mỗi năm tỉnh phải có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm nay, nếu không có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thì năm sau số xã phải tăng lên. Làm sao để cuối năm 2017, toàn tỉnh Điện Biên phải có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tính cả xã Thanh Chăn).