Kiểm tra công tác đảm bảo ANTT và TTATXH dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 tại Công an cấp huyện

Kiểm tra công tác đảm bảo ANTT và TTATXH dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 tại Công an cấp huyện
Trong 02 Ngày, 28 - 29/4, Đoàn công tác Công an tỉnh do Đại tá Giàng Páo Sính, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc, kiểm tra công tác đảm bảo ANTT và TTANXH
Trong 02 Ngày, 28 - 29/4, Đoàn công tác Công an tỉnh do Đại tá Giàng Páo Sính, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc, kiểm tra công tác đảm bảo ANTT và TTANXH trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5 tại Công an các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ.
Thời gian qua, lãnh đạo Công an 02 huyện Mường Nhé và Nậm Pồ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn. Tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT và TTANXH. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên các lĩnh vực được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt đã tập trung triển khai quyết liệt mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về Đề án 06.

Đoàn công tác Công an tỉnh do Đại tá Giàng Páo Sính, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn làm việc, kiểm tra công tác đảm bảo ANTT và TTANXH trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5 tại Công an huyện Mường Nhé
Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Giàng Páo Sính, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả mà Công an 02 huyện đã đạt được trên các lĩnh vực công tác Công an. Đồng thời chỉ đạo Công an 02 huyện tập trung rà soát, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác đề ra. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng - hậu cần, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quy trình, quy chế công tác. Chủ động nắm tình hình, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT và TTATXH trước , trong và sau dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5, đảm bảo TTATGT trên địa bàn, góp phần phát triển về kinh tế - xã hội của địa phương./.

Tác giả bài viết: Nông Tuấn