Làm tốt công tác vận động thu hồi VK, VLN, CCHT và pháo.

Làm tốt công tác vận động thu hồi VK, VLN, CCHT và pháo.
Thời gian qua, Công an thành phố Điện Biên Phủ đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo (VK, VLN, CCHT), đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Công an thành phố Điện Biên Phủ:
LÀM TỐT CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG THU HỒI VK, VLN, CCHT VÀ PHÁO
 
Thời gian qua, Công an thành phố Điện Biên Phủ đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo (VK, VLN, CCHT), đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Xác định công tác tuyên truyền,vận động người dân thu hồi VK, VLN, CCHT và pháo có vai trò quan trọng trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Công an thành phố Điện Biên Phủ đã triển khai quyết liệt các giải pháp, biện pháp tuyên truyền rộng rãi và thường xuyên trong nhân dân các nội dung của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành có liên quan, phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền tại các trường học, khu dân cư, tại các chợ; tổ chức ký cam kết  cho 3.566 hộ dân lien quan đến các nội dung về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo … Qua đó, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của quần chúng nhân dân, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn. Kết quả, trong năm 2021, Công an thành phố Điện Biên Phủ  đã vận động thu hồi 02 quả đạn cối 60 ly, 03 đầu đạn pháo 105 ly,  02 đạn cối 105 ly, 47 khẩu súng săn, 01 súng tự chế, 33 viên bi sắt, 08 viên đạn, 01 bình xịt hơi cay. Xử lý hành chính 01 vụ, 01 đối tượng về hành vi “không giao nộp vũ khí theo quy định”, thu giữ 01 súng tự chế, 01 kg đạn chì./.
DSC_9997
Lực lượng Công an thu giữ vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Tác giả bài viết: Lan Anh

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn