Xử phạt hành chính điểm bán lẻ xăng dầu

Xử phạt hành chính điểm bán lẻ xăng dầu
Ngày 11/3, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh thành lập tổ công tác, tiến hành kiểm tra, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cửa hàng xăng dầu Bảo Nam thuộc tổ C4, phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ với tổng số tiền phạt là 15 triệu đồng. Theo đó, vào hồi 9 giờ ngày 11/3, tổ công tác phát hiện cửa hàng xăng dầu Bảo Nam không đăng ký thời gian bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Kiểm tra camera an ninh của cửa hàng vào thời điểm 21 giờ 15 phút ngày 10/3, tổ công tác phát hiện cửa hàng đóng cửa không bán hàng, có dấu hiệu giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc so với thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng, không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
 
Ngày 11/3, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh thành lập tổ công tác, tiến hành kiểm tra, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cửa hàng xăng dầu Bảo Nam thuộc tổ C4, phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ với tổng số tiền phạt là 15 triệu đồng.
Theo đó, vào hồi 9 giờ ngày 11/3, tổ công tác phát hiện cửa hàng xăng dầu Bảo Nam không đăng ký thời gian bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Kiểm tra camera an ninh của cửa hàng vào thời điểm 21 giờ 15 phút ngày 10/3, tổ công tác phát hiện cửa hàng đóng cửa không bán hàng, có dấu hiệu giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc so với thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng, không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
Căn cứ nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, tổ công tác đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu Bảo Nam về hành vi không đăng ký thời gian bán hàng, giảm thời gian bán hàng trái với quy định của pháp luật trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, tổng số tiền phạt là 15 triệu đồng./.

Tổ công tác, tiến hành kiểm tra, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cửa hàng xăng dầu Bảo Nam thuộc tổ C4, phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ.

Tác giả bài viết: Nông Tuấn

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn