5 năm triển khai, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường

5 năm triển khai, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường
Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường luôn được các cấp, ngành, đơn vị trong tỉnh quan tâm. Hầu hết các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã xác định được tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ chính trị, từ đó, bám sát vào tình hình thực tế để triển khai chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới. Qua 5 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình hình mới”, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã có sự chuyển biến rõ nét; cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã quan tâm, triển khai thực hiện tốt chủ trương về bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; 100% các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội, phòng, chống cháy, nổ, ngăn chặn không để xảy ra khiếu kiện đông người, trộm cắp tài sản…
Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường luôn được các cấp, ngành, đơn vị trong tỉnh quan tâm. Hầu hết các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã xác định được tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ chính trị, từ đó, bám sát vào tình hình thực tế để triển khai chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.
Qua 5 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong  cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình hình mới”, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã có sự chuyển biến rõ nét; cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã quan tâm, triển khai thực hiện tốt chủ trương về bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; 100% các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội, phòng, chống cháy, nổ, ngăn chặn không để xảy ra khiếu kiện đông người, trộm cắp tài sản…
 Các phòng chức năng Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện; tham mưu với ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cùng cấp ban hành các chủ trương, kế hoạch, giải pháp công tác đảm bảo ANTT trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; tổ chức ký kết quy chế phối hợp và triển khai thực hiện có hiệu quả theo từng chuyên đề, lĩnh vực và chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Tiến hành khảo sát, đánh giá, duy trì và xây dựng các mô hình bảo đảm ANTT trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, qua đó nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Đã xây dựng và duy trì 18 “điểm sáng” về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, tất cả các phong trào đều phát huy hiệu quả và tạo sự chuyển biến rõ nét như phong trào: “Thanh niên phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy” của Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Điện Biên; phong trào “Cửa hàng xăng dầu quản lý an toàn kho hàng, phòng chống cháy, nổ” của Công ty Xăng dầu Điện Biên; phong trào “Bảo đảm an ninh an toàn các công trình cấp nước” của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên....

CLB phòng chống ma túy Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh tuyên truyền cho sinh viên
 
Trong những năm qua, Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Điện Biên đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, triển khai công tác bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tới toàn bộ lực lượng công nhân viên chức, học sinh sinh viên trong toàn trường. Xây dựng nhiều phong trào như: “Phong trào thanh niên phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy”, thành lập các Đội thanh niên xung kích, Đội thanh niên tự quản… Thường xuyên tổ chức các hoạt động thường niên như tổ chức tuần sinh hoạt công dân; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thái độ, tác phong cho sinh viên, thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm ANTT, tập trung vào các hoạt động bảo đảm ANTT gắn nhiều hơn với nội dung đào tạo của trường như: Tổ chức các Hội thi tuyên truyền, tìm hiểu về Pháp luật; Hội thi tuyên truyền, giáo dục phòng, chống Ma túy; qua đó sinh viên nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân đối với việc chấp hành pháp luật; hiểu về tác hại và những hậu quả do ma túy gây ra, đồng thời cũng là một tuyên truyền viên tích cực tại địa phương nơi sinh sống. Bên cạnh phong trào đó, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo quyết liệt Đội thanh niên xung kích phối hợp với lực lượng bảo vệ nhà trường bảo đảm duy trì an ninh trật tự khu vực cổng trường; tổ chức các Đội thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự giao thông. Chỉ đạo Ban Quản lý Khu Nội trú thành lập Đội thanh niên tự quản khu vực Ký túc xá; hướng dẫn các Đội tự quản tham gia thường trực, nắm bắt các diễn biến về ANTT khu vực trường; thông tin kịp thời tới các bộ phận có trách nhiệm của trường các diễn biến về tình hình ANTT trong và ngoài nhà trường. Chính vì vậy, trong những năm qua Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh không xảy ra tình trạng sinh viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, công tác bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng được phát động sâu rộng và mạnh mẽ.
Kinh doanh xăng dầu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, bởi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố rất cao. Ý thức vấn đề này, Công ty xăng dầu Điện Biên đều xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là nâng cao ý thức phòng chống cháy, nổ cho người lao động, giữ gìn an toàn tuyệt đối về người và tài sản, bảo đảm hiệu quả hoạt động của đơn vị, tránh xẩy ra sự cố môi trường trong kinh doanh xăng dầu. Trong quá trình kinh doanh luôn bảo đảm quản lý, sử dụng tốt các nguồn lửa, nguồn nhiệt và thực hiện đúng các quy trình xuất nhập xăng dầu, mua bảo hiểm phòng, chống cháy nổ. Cùng với đó, Công ty đã chỉ đạo, lãnh đạo các nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng phong trào “Cửa hàng xăng dầu quản lý an toàn kho hàng, phòng chống cháy, nổ”, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch bảo đảm ANTT, an toàn nội bộ trong cơ quan. 100% cán bộ, công nhân viên ký cam kết xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Công ty còn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm ANTT, an toàn nội bộ cũng như triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Qua đó, an toàn nội bộ cơ quan được giữ vững, ổn định, không xảy ra vụ việc gây mất ANTT; không đơn thư khiếu kiện, tố cáo…Với những kết quả đạt được, năm 2016 Công ty xăng dầu Điện Biên vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong "Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc".
 

Công ty xăng dầu Điện Biên tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
 
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên là đơn vị duy nhất khai thác, sản xuất và kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, du lịch, dịch vụ, sản xuất và các nhu cầu khác trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Công ty đang quản lý, vận hành 7 nhà máy nước, một điểm trung chuyển cấp nước và một hệ thống cấp nước thô, cung cấp nước sạch cho 99% dân cư tại địa bàn thị trấn các huyện, thị xã, thành phố. Do nguồn nước để sản xuất nước sạch của công ty 100% là nguồn nước mặt lấy từ các hồ chứa và mó nước tự nhiên nên việc bảo đảm an ninh, an toàn nguồn nước và hệ thống dẫn nước về các nhà máy là hết sức quan trọng. Để có chất lượng nước đầu vào đảm bảo các chỉ số theo quy định, giảm thiểu các chi phí liên quan, công ty đã đầu tư hàng tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh dẫn nước từ hồ Nậm Khẩu Hú về nhà máy dài chừng 20km. Để bảo đảm an ninh, an toàn công trình cấp nước công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền cho nhân dân gần khu vực hồ Nậm Khẩu Hú không tắm giặt, khai thác tài nguyên, không nuôi trồng thủy sản, chăn thả vật nuôi, không xả thải xuống khu vực bảo vệ nguồn nước. Ngoài thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Công ty còn chú trọng đến công tác bảo đảm ANTT và phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến cán bộ công nhân viên toàn công ty, thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra an toàn, an ninh hệ thống cấp nước. Chú trọng xây tường rào bảo vệ, tại các khu vực lấy nước đầu nguồn chưa có các hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước, công ty đã lắp đặt hệ thống quan trắc giám sát tự động chất lượng nước trước và sau khi xử lý tại nhà máy nước TP Điện Biên Phủ; lắp đặt hệ thống tự động hóa lọc rửa; đầu tư hệ thống điện phân muối ăn thành dung dịch khử trùng thay thế khí clo; thường xuyên kiểm tra vệ sinh nơi khai thác nguồn nước và hệ thống dẫn nước để xử lý kịp thời các sự cố. Đến thời điểm hiện tại công ty chưa để xảy ra sự cố mất an ninh an toàn hệ thống cung cấp nước và cho người dân sử dụng nước. Với những thành tích trong lao động sản xuất, năm 2016, Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng nhì, nhiều năm liền được các cấp khen thưởng.
Description: D:\Gửi trang thông tin điện tử\Năm 2020\Tháng 1\ngày 03.1\arnh 03.01\Kiểm tra an ninh, an toàn các công trình cấp nước.JPG
Kiểm tra an ninh, an toàn các công trình cấp nước
 
Đây chỉ là một trong số các cơ quan, đơn vị, nhà trường triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong  cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình hình mới”.
Trong 5 năm qua, lực lượng Công an đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động toàn dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước. Trong 5 năm đã tuyên truyền 150 buổi về Luật GTĐB tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với 31.191 lượt người tham gia; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 57 buổi với 15.642 lượt người; xây dựng 02 phim tài liệu, 27 phóng sự, 35 tin, bải, 03 hội thi, hội diễn và 320 lượt tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường về PCCC và CNCH; tổ chức 45 lớp tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho trên 2.170 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trên toàn tỉnh. Đã phát sóng 1.476 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức 18 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho 1.890 lượt bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; đã có 4.682 lượt cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.
Với những kết quả đã đạt được từ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, 5 năm qua, Bộ Công an đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 05 tập thể; 78 kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ”,  Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng 137 lượt bằng khen, giấy khen.
Để tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới”, lực lượng Công an, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên về công tác bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh mạng; tích cực bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự, kỷ cương, đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Tiếp tục xây dựng các mô hình điểm trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở, kết hợp với phong trào “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” gắn công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phong trào, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tác giả bài viết: Lan Anh, Trường Long

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn