Ban Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng ngày truyền thống Ngành tuyên giáo của Đảng.

Ban Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng ngày truyền thống Ngành tuyên giáo của Đảng.
Căn cứ Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh, các kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm;

Nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh đã đến tặng hoa và chúc mừng tập thể lãnh đạo và cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Điện Biên.

Căn cứ Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh, các kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm; trên cơ sở tình hình thực tiễn của địa phương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh Điện Biên đã xây dựng và ban hành Chương trình phối hợp giữa hai ngành; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo, quán triệt, triển khai tới hệ thống ngành dọc từ tỉnh đến cơ sở với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa ngành Tuyên giáo và ngành Công an, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, an ninh tư tưởng, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, hai ngành cần tập trung phối hợp thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể hóa các nội dung chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện đến các huyện, thị xã, thành phố. Phối hợp thông tin tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm thông qua các hội nghị thông tin thời sự, hội nghị báo cáo viên định kỳ. Tăng cường tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Phối hợp nắm dư luận xã hội trên địa bàn, tham mưu đấu tranh ngăn chặn, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp có liên quan đến an ninh nông thôn, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ. Thực hiện tốt công tác tấn công trấn áp tội phạm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, kinh tế, tham nhũng và tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự ATGT. Tăng cường tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”’. Tích cực đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, phản động trên mạng xã hội./.


Đại tá Ngô Thanh Bình - Giám đốc Công an tỉnh đến tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Điện Biên nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống lực lượng Tuyên giáo của Đảng.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Văn Hiển