Bàn giao nhà làm việc cho Công an cụm bản khu vực giáp biên

Bàn giao nhà làm việc cho Công an cụm bản khu vực giáp biên
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ công an về việc giao Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục triển khai xây dựng trụ sở Công an Lào tại các bản trọng điểm, phức tạp về ma túy. Ngày 24,25/3/2023, Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức bàn giao trụ sở làm việc cho Công an bản Kiu và Công an bản Hôm Sạng, huyện Phong Sa Lỳ, tỉnh Phong Sa Lỳ, nước CHDCND Lào. Dự lễ bàn giao có Phó Chủ tịch huyện Phong Sa Lỳ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện, lãnh đạo Công an huyện và CBCS các cụm bản. Trụ sở được bàn giao được xây dựng trên diện tích 48m2 gồm 01 nhà xây cấp 4 lợp mái tôn 01 tầng có 03 phòng: Phòng làm việc, phòng ngủ và phòng ăn đảm bảo phục vụ nơi làm việc, ăn, nghỉ, sinh hoạt cho CBCS. Với đặc thù là vùng rừng núi, giao thông đi lại khó khăn, CBCS Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với CBCS Công an tỉnh Phong Sa Lỳ triển khai thi công, đảm bảo hoàn thành tiến độ và chất lượng công trình đề ra. Việc xây dựng trụ sở cho Công an Lào tại các bản biên giới là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, keo sơn giữa hai quốc gia, hai dân tộc nói chung và giữa Công an tỉnh Điện Biên với Công an các tỉnh Bắc Lào nói riêng, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa hai lực lượng trong công tác bảo đảm ANTT trên tuyến biên giới./. Thu Trang
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ công an về việc giao Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục triển khai xây dựng trụ sở Công an Lào tại các bản trọng điểm, phức tạp về ma túy. Ngày 24,25/3/2023, Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức bàn giao trụ sở làm việc cho Công an bản Kiu và Công an bản Hôm Sạng, huyện Phong Sa Lỳ, tỉnh Phong Sa Lỳ, nước CHDCND Lào. Dự lễ bàn giao có Phó Chủ tịch huyện Phong Sa Lỳ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện, lãnh đạo Công an huyện và CBCS các cụm bản. Trụ sở được bàn giao được xây dựng trên diện tích 48m2 gồm 01 nhà xây cấp 4 lợp mái tôn 01 tầng có 03 phòng: Phòng làm việc, phòng ngủ và phòng ăn đảm bảo phục vụ nơi làm việc, ăn, nghỉ, sinh hoạt cho CBCS. Với đặc thù là vùng rừng núi, giao thông đi lại khó khăn, CBCS Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với CBCS Công an tỉnh Phong Sa Lỳ triển khai thi công, đảm bảo hoàn thành tiến độ và chất lượng công trình đề ra. Việc xây dựng trụ sở cho Công an Lào tại các bản biên giới là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, keo sơn giữa hai quốc gia, hai dân tộc nói chung và giữa Công an tỉnh Điện Biên với Công an các tỉnh Bắc Lào nói riêng, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa hai lực lượng trong công tác bảo đảm ANTT trên tuyến biên giới./. 


 
Bàn giao nhà làm việc cho Công an cụm bản khu vực giáp biên

Tác giả bài viết: Thu Trang