Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Công an tỉnh

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Công an tỉnh
Ngày 20/5, đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành giám sát tại Công an tỉnh, chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật trong công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2019 - 2021”. Tham gia cùng đoàn giám sát có đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Ngày 20/5, đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành giám sát tại Công an tỉnh, chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật trong công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2019 - 2021”. Tham gia cùng đoàn giám sát có đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành giám sát tại Công an tỉnh
 
Theo Báo cáo của Công an tỉnh, việc thực hiện pháp luật trong công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tính đến ngày 15/12/2021 tổng số người chấp hành án hình sự tại cộng đồng là gần 240 trường hợp. Trong đó, án treo trên 150 trường hợp, cải tạo không giam giữ gần 40 trường hợp, quản chế 2 trường hợp, tại ngoại 3 trường hợp, hoãn thi hành án 24 trường hợp, tạm đình chỉ 9 trường hợp, tha tù trước thời hạn có điều kiện 12 trường hợp; quản lý gần 3500 trường hợp tái hòa nhập cộng đồng.
Việc nắm, quản lý Quỹ hoàn lương được chú trọng. Với tổng quỹ hơn 900 triệu đồng, từ năm 2016 - 2018 từ nguồn vốn của quỹ đã tạo điều kiện cho gần 30 hộ vay vốn với tổng số tiền 540 triệu đồng. Số tiền còn lại được sử dụng để hỗ trợ không hoàn lại, hỗ trợ đột xuất cho các đối tượng.
Đoàn giám sát kết luận Công an Điện Biên đã làm tốt việc thực hiện pháp luật trong công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2019 – 2021 và đề nghị Công an tỉnh cần đánh giá cụ thể hiệu quả của việc thực hiện pháp luật trong công tác tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ người chấp hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Quan tâm thực hiện việc xóa án tích đối với người chấp hành xong án phạt tù. Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Tác giả bài viết: Trường Long

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn