Bế mạc tập huấn nghiệp vụ lực lượng bảo vệ CQDN

Bế mạc tập huấn nghiệp vụ lực lượng bảo vệ CQDN
Ngày 22/4, Công an tỉnh bế giảng lớp tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí thuộc lực lượng bảo vệ các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn TP Điện Biên Phủ
 

Ngày 22/4, Công an tỉnh bế giảng lớp tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí thuộc lực lượng bảo vệ các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn TP Điện Biên Phủ. Đại tá Giàng Páo Sính – Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì bế giảng.

Chương trình tập huấn cho 178 đồng chí là bảo vệ các CQDN trên địa TP Điện Biên Phủ diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 18/4 đến 22/4) với các nội dung: Thống nhất nhận thức về chức năng, nhiệm vụ, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong tình hình hiện nay;

Bế giảng lớp tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí thuộc lực lượng bảo vệ các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn TP Điện Biên Phủ

xây dựng lực lượng bảo vệ có đủ phảm chất và năng lực làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các cơ quan, doanh nghiệp; giới thiệu những kiến thức nghiệp vụ cơ bản nhất trong công tác bảo vệ nhất là công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, kiểm soát người ra vào cơ quan, thực hiện quy định về công tác PCCC…    Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ pháp luật, chuyên môn, giúp lực lượng bảo vệ, bảo vệ an ninh, an toàn các cơ quan doanh nghiệp trong mọi tình huống.

Kết thúc lớp tập huấn Công an tỉnh đã trao chứng chỉ cho các đồng chí tham gia lớp học./.