Bộ Công an tổ chức Diễn đàn hỏi đáp trực tuyến về dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Bộ Công an tổ chức Diễn đàn hỏi đáp trực tuyến về dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở
Thời gian: Từ 08h00 đến 11h00, ngày Thứ Sáu 22/4/2022 Kênh thông tin: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an Diễn đàn được tổ chức với mục đích tiếp nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của quần chúng Nhân dân; phát huy dân chủ, sức mạnh của Nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự; đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin giữa cơ quan chức năng của Bộ Công an với Nhân dân. Tham dự Diễn đàn, lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an sẽ giải đáp các câu hỏi, vấn đề người dân, bạn đọc quan tâm liên quan dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Thời gian: Từ 08h00 đến 11h00, ngày Thứ Sáu 22/4/2022
Kênh thông tin: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an
Diễn đàn được tổ chức với mục đích tiếp nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của quần chúng Nhân dân; phát huy dân chủ, sức mạnh của Nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự; đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin giữa cơ quan chức năng của Bộ Công an với Nhân dân.
Tham dự Diễn đàn, lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an sẽ giải đáp các câu hỏi, vấn đề người dân, bạn đọc quan tâm liên quan dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Người dân, bạn đọc gửi câu hỏi về các nội dung liên quan đến dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đến địa chỉ email: hoidapphapluat@mps.gov.vn từ ngày 15/4/2022 hoặc trong thời gian tổ chức Diễn đàn.
Bộ Công an sẽ tổng hợp, trả lời trong khuôn khổ thời gian tổ chức Diễn đàn./.