Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã

Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
​Đã chủ động, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành, đồng thời triển khai thực hiện Đề án bố trí sỹ quan, hạ sỹ quan CAND đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Chủ động phối hợp tham mưu nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả, sớm giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với đội ngũ Công an xã bán chuyên trách. Hiện nay, đã bố trí Công an xã chính quy đối với 115/115 xã, 100% các xã đều bố trí từ 05 đồng chí trở lên trong đó: Trưởng công an xã 115 đồng chí, Phó trưởng công an xã 153 đồng chí, sĩ quan công an thường trực 339 đồng chí. Đã chủ động, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành, đồng thời triển khai thực hiện Đề án bố trí sỹ quan, hạ sỹ quan CAND đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Chủ động phối hợp tham mưu nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả, sớm giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với đội ngũ Công an xã bán chuyên trách. Hiện nay, đã bố trí Công an xã chính quy đối với 115/115 xã, 100% các xã đều bố trí từ 05 đồng chí trở lên trong đó: Trưởng công an xã 115 đồng chí, Phó trưởng công an xã 153 đồng chí, sĩ quan công an thường trực 339 đồng chí.
Đã chủ động, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành, đồng thời triển khai thực hiện Đề án bố trí sỹ quan, hạ sỹ quan CAND đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Chủ động phối hợp tham mưu nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả, sớm giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với đội ngũ Công an xã bán chuyên trách. Hiện nay, đã bố trí Công an xã chính quy đối với 115/115 xã, 100% các xã đều bố trí từ 05 đồng chí trở lên trong đó: Trưởng công an xã 115 đồng chí, Phó trưởng công an xã 153 đồng chí, sĩ quan công an thường trực 339 đồng chí. Đã chủ động, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành, đồng thời triển khai thực hiện Đề án bố trí sỹ quan, hạ sỹ quan CAND đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Chủ động phối hợp tham mưu nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả, sớm giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với đội ngũ Công an xã bán chuyên trách. Hiện nay, đã bố trí Công an xã chính quy đối với 115/115 xã, 100% các xã đều bố trí từ 05 đồng chí trở lên trong đó: Trưởng công an xã 115 đồng chí, Phó trưởng công an xã 153 đồng chí, sĩ quan công an thường trực 339 đồng chí.
 
Description: D:\Gửi trang thông tin điện tử\ảnh 10 sự kiện\công bố QĐ điều động công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công xã.jpg
Công bố Quyết định điều động công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã tại huyện Điện Biên
 
 
Description: D:\Gửi trang thông tin điện tử\ảnh 10 sự kiện\IMG_9822.JPG
UBND tỉnh Điện Biên tổ chức biểu dương, tôn vinh lực lượng Công an xã bán chuyên trách trong sự nghiệp bảo đảm ANTT trên địa bàn