Cảnh báo tội phạm lừa đảo lợi dụng công nghệ cao.

Cảnh báo tội phạm lừa đảo lợi dụng công nghệ cao.
Tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo đã và đang ngày càng có những phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt. Công an Điện Biên đề nghị nhân dân hết sức cảnh giác với thủ đoạn mà các đối tượng thực hiện:
 

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Ảnh TTĐT 17.6.22\b50c4abdf7fb34a56dea.jpg

          Tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo đã và đang ngày càng có những phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt. Công an Điện Biên đề nghị nhân dân hết sức cảnh giác với thủ đoạn mà các đối tượng thực hiện:

          Các đối tượng thường sử dụng các số điện thoại: +375602605281; +37127913091; +37178565072; +56322553736; +37052529259: +255901130460 hoặc bất kỳ số nào bắt đầu từ + 371; + 375: +381: +393: +92. Các số điện thoại này gọi đến chỉ đổ chuông một lần và cúp máy. Nếu bạn gọi lại, các đối tượng có thể sao chép danh bạ của bạn trong 3 giây và nếu bạn có chi tiết ngân hàng, thẻ tín dụng, hoặc bất kỳ thông tin nào mà bạn lưu giữ trên điện thoại họ cũng có thể sao chép lại những thông tin đó. Vì vậy, khi nhận được cuộc gọi từ các đầu số trên, đề nghị nhân dân không nghe máy hoặc không gọi lại. Đồng thời, không ấn #90 hoặc #09 khi được bất kỳ người gọi nào hỏi. Đây chính là thủ thuật mới được sử dụng để truy cập thẻ Sim của điện thoại, thực hiện cuộc gọi với chi phí của Sim đó và coi chủ tài khoàn Sim đó là tội phạm.

          Đề nghị nhân dân trên địa bàn nâng cao tinh thần cảnh giác để không mắc phải âm mưu, thủ đoạn của loại tội phạm trên./.

 

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Ảnh TTĐT 17.6.22\b50c4abdf7fb34a56dea.jpg

          Tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo đã và đang ngày càng có những phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt. Công an Điện Biên đề nghị nhân dân hết sức cảnh giác với thủ đoạn mà các đối tượng thực hiện:

          Các đối tượng thường sử dụng các số điện thoại: +375602605281; +37127913091; +37178565072; +56322553736; +37052529259: +255901130460 hoặc bất kỳ số nào bắt đầu từ + 371; + 375: +381: +393: +92. Các số điện thoại này gọi đến chỉ đổ chuông một lần và cúp máy. Nếu bạn gọi lại, các đối tượng có thể sao chép danh bạ của bạn trong 3 giây và nếu bạn có chi tiết ngân hàng, thẻ tín dụng, hoặc bất kỳ thông tin nào mà bạn lưu giữ trên điện thoại họ cũng có thể sao chép lại những thông tin đó. Vì vậy, khi nhận được cuộc gọi từ các đầu số trên, đề nghị nhân dân không nghe máy hoặc không gọi lại. Đồng thời, không ấn #90 hoặc #09 khi được bất kỳ người gọi nào hỏi. Đây chính là thủ thuật mới được sử dụng để truy cập thẻ Sim của điện thoại, thực hiện cuộc gọi với chi phí của Sim đó và coi chủ tài khoàn Sim đó là tội phạm.

          Đề nghị nhân dân trên địa bàn nâng cao tinh thần cảnh giác để không mắc phải âm mưu, thủ đoạn của loại tội phạm trên./.

ANĐB

Tác giả bài viết: ANĐB