Công an huyện Điện Biên bàn giao quản lý nhà nước về PCCC và CNCH cho UBND các xã trên địa bàn

Công an huyện Điện Biên bàn giao quản lý nhà nước về PCCC và CNCH cho UBND các xã trên địa bàn
Vừa qua, huyện Điện Biên tổ chức Lễ bàn giao danh sách cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH cho UBND xã trên địa bàn. Việc bàn giao cơ sở thuộc danh mục quản lý Nhà nước về PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho UBND cấp xã quản lý sẽ nâng cao hiệu quả công tác, phân cấp trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; từ đó, tăng cường phối hợp với Công an huyện trong việc tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở; xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền đến từng thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố. Thời gian tới, Công an huyện và UBND các xã tiếp tục thực hiện công tác điều tra cơ bản, phân loại, rà soát lập danh sách, đưa vào quản lý các cơ sở mới phát sinh theo quy định.
Vừa qua, huyện Điện Biên tổ chức Lễ bàn giao danh sách cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH cho UBND xã trên địa bàn.
Việc bàn giao cơ sở thuộc danh mục quản lý Nhà nước về PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho UBND cấp xã quản lý sẽ nâng cao hiệu quả công tác, phân cấp trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; từ đó, tăng cường phối hợp với Công an huyện trong việc tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở; xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền đến từng thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố. Thời gian tới, Công an huyện và UBND các xã tiếp tục thực hiện công tác điều tra cơ bản, phân loại, rà soát lập danh sách, đưa vào quản lý các cơ sở mới phát sinh theo quy định.
 

Lễ bàn giao danh sách cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH cho UBND xã trên địa bàn
 
Cũng tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản về công tác PCCC và CNCH, nhấn mạnh về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của UBND cấp xã trong quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy… từ đó góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất khả năng cháy nổ có thể xảy ra./.


Tác giả bài viết: Nông Tuấn