Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Tổng Công ty hàng không Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 8 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 01

Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Tổng Công ty hàng không Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 8 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 01
Ngày 03/12/2020, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Tổng Công ty hàng không Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 8 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH/CATĐB-TCTHKVN về bảo đảm an ninh hàng không, giữ gìn ANCT, TTATXH tại Cảnh hàng không Điện Biên và ký Quy chế phối hợp mới. Dự Hội nghị có Đại tá Giàng Páo Sính, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cùng lãnh đạo các phòng ban Công an tỉnh, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và Cảng hàng không Điện Biên. Qua 8 năm, công tác phối hợp đã được triển khai thực hiện có hiệu quả và đạt được những thành tựu quan trọng. Tình hình ANTT, ATXH tại Cảng hàng không Điện Biên đã có những chuyển biến tích cực, công tác bảo đảm ANTT đi vào nền nếp, có chiều sâu. Tuy nhiên, vấn đề an ninh, an toàn hàng không trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp;
Ngày 03/12/2020, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Tổng Công ty hàng không Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 8 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH/CATĐB-TCTHKVN về bảo đảm an ninh hàng không, giữ gìn ANCT, TTATXH tại Cảnh hàng không Điện Biên và ký Quy chế phối hợp mới. Dự Hội nghị có Đại tá Giàng Páo Sính, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cùng lãnh đạo các phòng ban Công an tỉnh, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và Cảng hàng không Điện Biên.
Qua 8 năm, công tác phối hợp đã được triển khai thực hiện có hiệu quả và đạt được những thành tựu quan trọng. Tình hình ANTT, ATXH tại Cảng hàng không Điện Biên đã có những chuyển biến tích cực, công tác bảo đảm ANTT đi vào nền nếp, có chiều sâu. Tuy nhiên, vấn đề an ninh, an toàn hàng không trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; việc xác định khu vực cấm, lắp biển báo, biển cấm sử dụng đèn laze, đèn chiếu công suất lớn… còn gặp nhiều khó khăn do đặc điểm địa hình; công tác phối hợp trong việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về an ninh an toàn hàng không còn chưa thường xuyên, liên tục; hệ thống trực tuyến phục vụ bảo đảm an ninh hàng không đã được lắp đặt nhưng chưa được vận hành và khai thác hiệu quả.
 
Công an tỉnh và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đã ban hành quy chế mới trong công tác đảm bảo an ninh hàng không, bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH tại Cảng hàng không Điện Biên
 
Tại Hội nghị, Công an tỉnh và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đã ban hành quy chế mới trong công tác đảm bảo an ninh hàng không, bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH tại Cảng hàng không Điện Biên. Nhân dịp này, đã có 04 tập thể và 10 cá nhân được Công an tỉnh và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong thực hiện công tác phối hợp bảo đảm an ninh hàng không trên địa bàn./.
Các tập thể và cá nhân được Công an tỉnh và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong thực hiện công tác phối hợp bảo đảm an ninh hàng không trên địa bàn
 
 
 

Tác giả bài viết: Thu Trang

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn