Công an tỉnh tổ chức gặp mặt già làng, trưởng bản, người có uy tín năm 2020

Ngày 23/11, Công an tỉnh tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở đi thăm quan, học tập kinh nghiệm năm 2020. Dự buổi gặp mặt có Đại tá Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng Công an tỉnh và 26 đại biểu tham gia đi thăm quan, học tập kinh nghiệm lần này. Xác định già làng, trưởng bản, người uy tín ở thôn, bản có vai trò quan trọng trong việc góp phần tăng cường củng cố khối đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.
Ngày 23/11, Công an tỉnh tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở đi thăm quan, học tập kinh nghiệm năm 2020. Dự buổi gặp mặt có Đại tá Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng Công an tỉnh và 26 đại biểu tham gia đi thăm quan, học tập kinh nghiệm lần này.
 

Gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở đi thăm quan, học tập kinh nghiệm năm 2020
 
Xác định già làng, trưởng bản, người uy tín ở thôn, bản có vai trò quan trọng trong việc góp phần tăng cường củng cố khối đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Trong những năm qua, công tác phát huy vai trò người uy tín ngày càng được nâng lên, trở thành nhân tố chính, nòng cốt trên các lĩnh vực phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, thực hiện các chương trình, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT… Trong đợt này, Công an tỉnh, cấp ủy chính quyền các cấp đã lựa chọn 26 đại biểu tiêu biểu nhất trong tổng số 1.239 người uy tín toàn tỉnh đi thăm quan, học tập kinh nghiệm ở các tỉnh, thành phố, từ đó trở về địa phương thực hiện tốt vai trò nòng cốt của mình, góp phần tích cực vào công tác giữ gìn ANCT, TTATXH, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương./.


Tác giả bài viết: Hoàng Ninh