Công tác Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp quản lý giáo dục can, phạm nhân.

Công an tỉnh thực hiện tốt công tác thi hành án và hỗ trợ tư pháp, quản lý, giáo giục can, phạm nhân.
Công an tỉnh thực hiện tốt công tác thi hành án và hỗ trợ tư pháp, quản lý, giáo giục can, phạm nhân.
     Công an tỉnh ban hành kế hoạch điều tra, đánh giá người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú trên địa bàn, từ năm 2012 đến nay, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ ăn của phạm nhân, người bị tạm giam, tạm giữ tại PC11, Công an thành phố Điện Biên Phủ và Công an huyện Điện Biê. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các phiên tòa xét xử và qpa giải 10 phạm nhận đi chấp hành án tại các Trại giam của Bộ Công an quản lý, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ và thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với 863 người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, thường xuyên kiểm tra buồng giam, khu giam, tuần tra, canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn Trại tạm giam, nhàn giam giữ./.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nông Tuấn