ĐTN Công an huyện Mường Chà tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

ĐTN Công an huyện Mường Chà tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19
​Thực hiện Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” năm 2021, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, ngày 18/8/2021, Đoàn Thanh niên Công an huyện Mường Chà tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bản thị trấn Mường Chà, phát khẩu trang miễn phí cho người dân, phát rơi thông điệp “5K”của Bộ Y tế cho các hộ kinh doanh, nhắc nhờ các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thực hiện Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” năm 2021, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, ngày 18/8/2021, Đoàn Thanh niên Công an huyện Mường Chà tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bản thị trấn Mường Chà, phát khẩu trang miễn phí cho người dân, phát rơi thông điệp “5K”của Bộ Y tế cho các hộ kinh doanh, nhắc nhờ các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch lưu động bằng loa phóng thanh; đồng thời, kết hợp tuyên truyền đến người dân các quy định của Luật Giao thông đường bộ, nhắc nhớ các hộ kinh doanh không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, lòng, lề đường và hướng dẫn, hỗ trợ người dân đi chợ, mua hàng hóa tại các cửa hàng, siêu thị để xe đúng nơi quy định./.

 

Đoàn Thanh niên Công an huyện Mường Chà phát khẩu trang miễn phí cho người dân
 

Tác giả bài viết: Ngọc Hoàng

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn