ĐTN, HPN xung kích trong thực hiện Đề án 06 trên địa bàn

ĐTN, HPN xung kích trong thực hiện Đề án 06 trên địa bàn
Ngày 07 và 10/4/2023, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
 
Ngày 07 và 10/4/2023, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức Chương trình tuyên truyền, hướng dẫn thu nhận, cài đặt, kích hoạt định danh điện tử cho cán bộ, công chức, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên và Cao đẳng học sư phạm Điện Biên.
 
Hướng dẫn kích hoạt 1
Chương trình tuyên truyền, hướng dẫn thu nhận, cài đặt, kích hoạt định danh điện tử
tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh
Với chủ đề ‘‘Đoàn viên thanh niên, Hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên với kỷ nguyên số”; ĐTN, HPN các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã tổ chức tuyên truyền về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến, hoạt động chuyển đổi số; giải đáp những thắc mắc về cài đặt tài khoản định danh điện tử; đồng thời triển khai lực lượng tình nguyện trực tiếp hướng dẫn hơn 700 cán bộ, công chức, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên và Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2.
Đây là hoạt động rất thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, vì nhân dân phục vụ của đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung trong việc tiên phong chuyển đổi số trên địa bàn; giúp nâng cao nhận thức của người dân về định danh điện tử, chuyển đổi số đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Qua đó, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.
Hướng dẫn kích hoạt4
Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn thu nhận, cài đặt, kích hoạt định danh điện tử tại trường Cao đẳng kinh tế

Cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, hội viên hội phụ nữ Công an
 tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn thu nhận, cài đặt, kích hoạt định danh điện tử
tại trường trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh
Chương trình sẽ được Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh và các đơn vị chức năng tiếp tục triển khai đồng bộ, mạnh mẽ trong thời gian tới tại các trường học, nơi đông dân cư trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của tài khoản định danh điện tử đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, hình thành văn hóa kinh tế số, công dân số trong mọi tầng lớp Nhân dân.

Chương trình tuyên truyền, hướng dẫn thu nhận, cài đặt, kích hoạt định danh điện tử
tại trường Cao đẳng kinh tế tỉnh
Từ đó, tạo sự đồng thuận tham gia, sử dụng tài khoản định danh điện tử phổ biến trong các giao dịch hàng ngày của mọi tầng lớp Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; đặt mục tiêu phấn đấu ít nhất 50% công dân trên địa bàn tỉnh được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 trong năm 2023./.