Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ chính trị và Kế hoạch số 118 của đảng uỷ Công an Trung ương

Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ chính trị và Kế hoạch số 118 của đảng uỷ Công an Trung ương
Chiều 9/12, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch
 

Toàn cảnh Hội nghị

Chiều 9/12, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng uỷ Công an Trung ương, thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, khoá XIII.

Tính đến ngày 9/12/2022, đã có 100% đơn vị trực thuộc Bộ, Công an địa phương ban hành kế hoạch và hoàn thành việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt cho các đơn vị trực thuộc, đảng viên, CBCS nắm được tinh thần, nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12 và Kế hoạch số 118. Đã có 22/63 tỉnh uỷ, thành uỷ ban hành chương trình hành động; 31/63 tỉnh uỷ, thành uỷ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, làm rõ những ưu điểm, bài học kinh nghiệm, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung, giải pháp.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách mà cấp uỷ, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải nhìn nhận một cách đầy đủ, sâu sắc và toàn diện hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Nghị quyết này đối với nhiệm vụ xây dựng, phát triển lực lượng CAND./.

Tác giả bài viết: Văn Hiển