Đoàn thanh niên Công an tỉnh tích cực tham gia dọn vệ sinh khu vực Quảng trường thành phố và sông Nậm Rốm.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh tích cực tham gia dọn vệ sinh khu vực Quảng trường thành phố và sông Nậm Rốm.
Nằm trong công trình phần việc của Đoàn thanh niên Công an tỉnh, sáng ngày 12/3, gần 200 ĐVTN Công an tỉnh Điện Biên đã ra quân thực hiện ngày "Thứ bảy tình nguyện" với hoạt động dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại Quảng trường TP Điện Biên Phủ và khu vực sông Nậm Rốm. Các phong trào "Ngày thứ bảy tình nguyện"; "Chủ nhật xanh"; Công trình thanh niên "Thu gom rác thải khu vực sông Nậm Rốm"... được Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức thường niên vào ngày thứ bảy, chủ nhật cuối cùng của tháng.
 

Đoàn viên Công an tỉnh phát động Lễ ra quân ngày “Thứ bảy tình nguyện”.

 

Nằm trong công trình phần việc của Đoàn thanh niên Công an tỉnh, sáng ngày 12/3, gần 200 ĐVTN Công an tỉnh Điện Biên đã ra quân thực hiện ngày "Thứ bảy tình nguyện" với hoạt động dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại Quảng trường TP Điện Biên Phủ và khu vực sông Nậm Rốm.

Các phong trào "Ngày thứ bảy tình nguyện"; "Chủ nhật xanh"; Công trình thanh niên "Thu gom rác thải khu vực sông Nậm Rốm"... được Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức thường niên vào ngày thứ bảy, chủ nhật cuối cùng của tháng. Trong dịp này, bên cạnh thực hiện công việc thường xuyên thì ĐVTN Công an tỉnh mong muốn để lại những hình ảnh về một thành phố xanh, sạch, đẹp trong lòng du khách khi đến với mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng vào Lễ hội Hoa Ban năm 2022. Gần 200 ĐVTN Công an tỉnh đã triển khai quét dọn vệ sinh tại Quảng trường TP Điện Biên Phủ; phát quang cây cỏ, dọn rác thải tại lòng sông Nậm Rốm.

Đoàn viên Công an tỉnh dọn rác thải khu vực sông Nậm Rốm.

 

Những hoạt động nhằm bảo vệ môi trường góp phần giúp ĐVTN Công an Điện Biên nâng cao hơn nữa tính tự giác, tự rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, giáo dục, rèn luyện lối sống có trách nhiệm, ý thức tập thể, góp phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội./.

  

Đoàn viên Công an tỉnh phát động Lễ ra quân ngày “Thứ bảy tình nguyện”.

 

Nằm trong công trình phần việc của Đoàn thanh niên Công an tỉnh, sáng ngày 12/3, gần 200 ĐVTN Công an tỉnh Điện Biên đã ra quân thực hiện ngày "Thứ bảy tình nguyện" với hoạt động dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại Quảng trường TP Điện Biên Phủ và khu vực sông Nậm Rốm.

Các phong trào "Ngày thứ bảy tình nguyện"; "Chủ nhật xanh"; Công trình thanh niên "Thu gom rác thải khu vực sông Nậm Rốm"... được Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức thường niên vào ngày thứ bảy, chủ nhật cuối cùng của tháng. Trong dịp này, bên cạnh thực hiện công việc thường xuyên thì ĐVTN Công an tỉnh mong muốn để lại những hình ảnh về một thành phố xanh, sạch, đẹp trong lòng du khách khi đến với mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng vào Lễ hội Hoa Ban năm 2022. Gần 200 ĐVTN Công an tỉnh đã triển khai quét dọn vệ sinh tại Quảng trường TP Điện Biên Phủ; phát quang cây cỏ, dọn rác thải tại lòng sông Nậm Rốm.

Đoàn viên Công an tỉnh dọn rác thải khu vực sông Nậm Rốm.

 

Những hoạt động nhằm bảo vệ môi trường góp phần giúp ĐVTN Công an Điện Biên nâng cao hơn nữa tính tự giác, tự rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, giáo dục, rèn luyện lối sống có trách nhiệm, ý thức tập thể, góp phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội./.

 Văn Hiển

 

 

 

Tác giả bài viết: Văn Hiển

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn