Duy trì quyết tâm chính trị cao, đẩy mạnh thực hiện cao điểm “90 ngày, đêm"

Duy trì quyết tâm chính trị cao, đẩy mạnh thực hiện cao điểm “90 ngày, đêm"
Với quyết tâm chính trị cao nhất, Công an Điện Biên đã và đang huy động tối đa CBCS toàn lực lượng
 

Với quyết tâm chính trị cao nhất, Công an Điện Biên đã và đang huy động tối đa CBCS toàn lực lượng, tích cực đẩy mạnh thực hiện cao điểm “90 ngày, đêm”. Đây là đợt cao điểm nhằm bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; cấp CCCD, cấp định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến để chuẩn bị các điều kiện bảo đảm việc triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường triển khai thực hiện Đề án 06.

Với phương châm “cầm tay, hướng dẫn”, CBCS đã trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền, giới thiệu những tiện ích và hướng dẫn Nhân dân tiếp cận, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện thủ tục hành chính trên tài khoản dịch vụ công. Từ khi triển khai đợt cao điểm, số lượng hồ sơ dịch vụ công về cư trú được thực hiện 100% bằng hình thức trực tuyến.  Hướng dẫn, phê duyệt người dân đăng ký và sử dụng ứng dụng BHXH (VssID) cho 85.000 người; phối hợp bổ sung thong tin số CCCD, định danh cá nhân đối với gần 370.000 người tham gia BHYT còn giá trị sử dụng đã đồng bộ với cơ sở dưc liệu quốc gia về dân cư. 100% các cơ sở y tế trên địa bàn sử dụng CCCD để làm hồ sơ khám chữa bệnh, trong đó 39 cơ sở (đạt 27%) có máy máy QRcode; đã có gần 145.000 lượt người sử dụng thẻ CCCD đi khám chữa bệnh. Đã thu nhận hơn 465.000 hồ sơ cấp CCCD đạt 97,7%, trên 227.000 tài khoản định danh điện tử, gần 38.000 tài khoản kích hoạt thành công. Đã phối hợp Sở Giáo dục đào tạo cập nhật, bổ sung hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân của gần 175.000 học sinh và 14.300 giáo viên trên cơ sở dữ liệu quốc gia giáo dục (đạt tỷ lệ gần 90%). Cập nhật gần 40.000 dữ liệu Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi vào hệ thống.

Những nỗ lực và quyết tâm cao nhất, Công an Điện Biên xác định hoàn thành nhiệm vụ trong đợt cao điểm này chính là mệnh lệnh chiến đấu của mỗi CBCS. Thời gian tới Công an tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh các phần việc được giao tại Đề án 06, trọng tâm là sớm hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tổ chức cấp thẻ CCCD kết hợp cấp tài khoản định danh điện tử; ứng dụng thẻ CCCD trong khám chữa bệnh BHYT thay thế BHYT giấy. Đôn đốc, hướng dẫn công an cơ sở thực hiện việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký cư trú…

 

Tác giả bài viết: Hương Giang