Giới thiệu, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ, có 25 thủ tục hành chính thiết yếu sẽ được ưu tiên tích hợp, chia sẻ để giải quyết các thủ tục hành chính.
Thực hiện Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ, có 25 thủ tục hành chính thiết yếu sẽ được ưu tiên tích hợp, chia sẻ để giải quyết các thủ tục hành chính. Ngành Công an thực hiện 304 dịch vụ công thuộc 17 lĩnh vực, trong đó có 265 dịch vụ có liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp. Trong năm 2022, lực lượng Công an toàn quốc sẽ hoàn thành mức độ 3, 4 đối với 224 dịch vụ công thiết yếu sẽ được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an thuộc 13 lĩnh vực, cụ thể như sau:
Công tác QLHC về TTXH có 113 dịch vụ thuộc 3 lĩnh vực gồm: Đăng ký, quản lý cư trú và cấp, quản lý CCCD; quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT và con dấu; quản lý vũ khí, VLN, CCHT.
Công tác quản lý xuất nhập cảnh có 35 dịch vụ thuộc 4 lĩnh vực gồm: Cấp giấy tờ cho người nước ngoài; cấp giấy tờ cho người nước ngoài cư trú ở Việt Nam; xác nhận thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam; các thủ tục xuất nhập cảnh liên quan đến công dân Việt Nam.
Công tác PCCC có 46 dịch vụ thuộc 3 lĩnh vực gồm: Cấp các loại giấy đủ điều kiện trong công tác PCCC; công tác đào tạo, huấn luyện; cấp giấy chứng nhận điều kiện phương tiện PCCC và thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.
Công tác quản lý TTATGT có 30 dịch vụ thuộc 3 lĩnh vực gồm: Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; cấp giấy phép sử dụng thiết bị tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; thu nộp tiền phạt xử phạt vi phạm hành chính.
Trong số 25 thủ tục hành chính thiết yếu sẽ được ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính thì sẽ có 14 dịch vụ sẽ được thực hiện từ tháng 3/2022; đến tháng 5/2022, 11 dịch vụ còn lại sẽ được bổ sung trên cổng dịch vụ công.
Với quan điểm: Luôn sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành để thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tất cả vì lợi ích của đất nước, của người dân, cùng với lực lượng Công an toàn quốc, Công an Điện Biên đã và đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả Đề án, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao đời sống cho nhân dân, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn.
Để được hưởng những tiện ích tối ưu mà Cổng Dịch vụ công Quốc gia mang lại, thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng nhất, các cá nhân, tổ chức có thể dễ dàng truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn.
Đối với việc sử dụng các dịch vụ được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên sẽ có những thông tin hướng dẫn cụ thể, chi tiết đăng tải trên trang Fanpage An ninh Điện Biên, địa chỉ: https://www.facebook.com/AnninhDienBien.ConganDienBien/

Tác giả bài viết: Thu Trang