Hội nghị chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH

Hội nghị chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH
Ngày 25/3, UBND xã Hẹ Muông tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội năm 2022
Ngày 25/3, UBND xã Hẹ Muông tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội năm 2022. Đến dự có Thượng tá Bùi Văn Hà - Phó trưởng Công an huyện; lãnh đạo Đội nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện; Đảng ủy, UBND xã và các thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã Hẹ Muông.

Toàn cảnh Hội nghị.
 
Thông qua kết quả khảo sát, đánh giá tình hình ANTT trên địa bàn xã năm 2021, UBND xã Hẹ Muông triển khai kế hoạch Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội. Kế hoạch đề ra mục tiêu trong năm 2022: Xã Hẹ Muông tiến hành chuyển hoá 10/10 thôn, bản trên địa bàn, trong đó tập trung vào các thôn, bản phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội như: bản Na Côm, bạn Nậm Hẹ 2, bản Công Binh, bản Pá Hẹ, bản Ta Lét 1. Theo kế hoạch, lực lượng Công an xã giữ vai trò nòng cốt, tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã trong công tác chuyển hóa địa bàn, phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự theo hướng tự quản, tự phòng; đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó, công an xã tăng cường công tác tấn công, trấn áp, xử lý hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, chủ động phòng ngừa tội phạm ngay tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự, bảo đảm tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.
Hội nghị cũng thông qua Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo, Quyết định ban hành và thông qua Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022./.

Tác giả bài viết: Văn Hiển

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn