Hội nghị ký kết giữa Công an tỉnh, Tỉnh đoàn và Hội LHPN tỉnh trong tuyên tuyền, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Hội nghị ký kết giữa Công an tỉnh, Tỉnh đoàn và Hội LHPN tỉnh trong tuyên tuyền, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử
Sáng 03/4/2023, tại trụ sở Công an tỉnh, dưới sự chủ trì của đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội LHPN Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức

PTV : Sáng 03/4/2023, tại trụ sở Công an tỉnh, dưới sự chủ trì của đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội LHPN Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ ký kết phối hợp phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội LHTN, Hội LHPN Việt Nam các cấp trong triển khai Cuộc vận động tuyên tuyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023. 

Tại Chương trình, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và Hội LHPN tỉnh đã cùng trao đổi, thống nhất ý kiến và ký kết thành công Kế hoạch phối hợp phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội LHTN, Hội LHPN Việt Nam các cấp trong triển khai Cuộc vận động tuyên tuyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023. Mục tiêu đặt ra là phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của tài khoản định danh điện tử đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, hình thành văn hóa kinh tế số, công dân số trong mọi tầng lớp Nhân dân. Từ đó, tạo sự đồng thuận tham gia, sử dụng tài khoản định danh điện tử phổ biến trong các giao dịch hàng ngày của mọi tầng lớp Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; đặt mục tiêu phấn đấu ít nhất 50% công dân trên địa bàn tỉnh được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 trong năm 2023.

Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Lãnh đạo Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ các cấp cần chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nội dung, trong đó lực lượng vũ trang, Đoàn viên thanh niên, Hội viên phụ nữ phải xác định trách nhiệm là "mũi tiên phong" góp phần quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số của tỉnh. Để thực hiện được điều đó, Lực lượng vũ trang, Đoàn viên thanh niên, Hội viên phụ nữ phải trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về Đề án 06 nói riêng và chuyển đổi số nói chung, tuyên truyền để người dân hiểu được những lợi ích khi sử dụng các ứng dụng định danh và xác thực điện tử vào chuyển đổi số. Quá trình triển khai, thực hiện phải xác định phương châm "gần trước, xa sau", "dễ trước, khó sau", "tập trung trước, phân tán sau", hướng dẫn người thân trong gia đình trước để từ đó tuyên truyền rộng khắp và "mỗi cán bộ, chiến sỹ, mỗi đoàn viên, hội viên phụ nữ và mỗi người thân trong gia đình là một hạt nhân tuyên truyền về chuyển đổi số"

Sau Lễ ký kết, các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên, các cơ sở hội trực thuộc Hội Phụ nữ Công an tỉnh tham gia tập huấn nghiệp vụ về tuyên tuyền, hướng dẫn thu nhận, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến./.
 

 

Tác giả bài viết: Văn Hiển