Hội thảo trực tuyến toàn quốc về quy chế phối hợp lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị trong CAND

Hội thảo trực tuyến toàn quốc về quy chế phối hợp lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị trong CAND
Ngày 7/9, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội thảo trực tuyến toàn quốc về dự thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.
Ngày 7/9, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội thảo trực tuyến toàn quốc về dự thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.
Cùng dự có đồng chí Cao Văn Thống, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; đại diện các vụ chức năng của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an… Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên cùng đại diện Đảng ủy Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng Công an tỉnh, lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy Điện Biên.
 

Hội thảo trực tuyến toàn quốc về dự thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên
 
Báo cáo tại hội thảo khẳng định: Công tác đảng, công tác chính trị là một hoạt động rất quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng các tổ chức đảng trong CAND và xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND. Vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với công an tỉnh, TP là rất cần thiết. Hội thảo nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn; làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội thảo
 
Sau khi có Quy chế phối hợp, các cơ quan tham mưu của Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy phải thường xuyên có sự trao đổi thông tin định kỳ; đánh giá kết quả công tác phối hợp. Qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị. Đây là văn bản, căn cứ để tăng cường mối quan hệ phối hợp chỉ đạo giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy. Từ đó xây dựng cơ chế thuận lợi, phù hợp trong trao đổi, cung cấp thông tin để có những chủ trương, định hướng sát với tình hình thực tiễn công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội./.

Tác giả bài viết: Thu Trang

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn