Huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách và bảo vệ dân phố tại huyện Tủa Chùa.

Huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách và bảo vệ dân phố tại huyện Tủa Chùa.
Ngày 24/8/2022, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an huyện Tủa Chùa tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho 120 đồng chí Công an xã bán chuyên trách và Bảo vệ dân phố trên địa bàn huyện Tủa Chùa.
Ngày 24/8/2022, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an huyện Tủa Chùa tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho 120 đồng chí Công an xã bán chuyên trách và Bảo vệ dân phố trên địa bàn huyện Tủa Chùa.
Lớp tập huấn diễn ra trong 03 ngày, lực lượng Công an xã bán chuyên trách và Bảo vệ dân phố sẽ được giảng viên của phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh và Công an huyện Tủa Chùa phổ biến, cung cấp những kiến thức, thông tin cơ bản về tổ chức và hoạt động của Công an xã bán chuyên trách và Bảo vệ dân phố; công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình an ninh, trật tự; phân loại, giải quyết các vi phạm pháp luật, quản lý đối tượng và giáo dục những người có hành vi vi phạm pháp luật ở cơ sở; vấn đề an ninh nông thôn và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách
và Bảo vệ dân phố huyện Tủa Chùa.
Qua đó, nhằm trang bị cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách và Bảo vệ dân phố nắm vững và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật; giáo dục đạo đức, tác phong làm việc nhằm xây dựng lực lượng Công an xã bán chuyên trách và Bảo vệ dân phố có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức và khả năng tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền cơ sở công tác bảo vệ an ninh, trật tự; phối hợp tốt với lực lượng Công an xã chính quy tổ chức công tác nắm tình hình, phòng ngừa tội phạm và tham gia ngăn chặn, xử lý các vụ việc xảy ra tại cơ sở, bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới./.

Tác giả bài viết: Anh Thư - Hoàng Hà PV05, Công an tỉnh