Hướng dẫn kỹ năng PCCC tại xã Thanh Minh

Hướng dẫn kỹ năng PCCC tại xã Thanh Minh
Sáng 24/4/2023, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN, Công an TP Điện Biên Phủ phối hợp với UBND xã Thanh Minh tổ chức hội nghị quán triệt thực hiện chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ
Sáng 24/4/2023, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN, Công an TP Điện Biên Phủ phối hợp với UBND xã Thanh Minh tổ chức hội nghị quán triệt thực hiện chỉ thị số 01 của Thủ tướng  Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; tuyên truyền nghiệp vụ kỹ năng và triển khai thành lập mô hình phòng cháy chữa cháy. 
Tại hội nghị, đại diện UBND xã Thanh Minh quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung của Chỉ thị số 01/CT-TTg; nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, doanh nghiệp, chủ các phương tiện giao thông cơ giới và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành và thực hiện các quy định pháp luật, biện pháp PCCC và cứu nạn, cứu hộ, góp phần tạo môi trường an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân.

Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN, Công an TP Điện Biên Phủ phối hợp với UBND xã Thanh Minh quán triệt chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ cho nhân dân trên địa bàn
 Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền những nội dung về quy định của pháp luật về PCCC trách nhiệm của chủ hộ gia đình, người dân; các biện pháp PCCC; các hành vi bị nghiêm cấm, hành vi vi phạm phải bị xử lý theo quy định.  Kiến thức cơ bản về PCCC; việc quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị có khả năng sinh lửa, sinh nhiệt và biện pháp xử lý khi xảy ra cháy, nổ tại hộ gia đình; Kỹ năng thoát nạn, cứu hộ, cứu nạn và kỹ năng sử dụng một số phương tiện chữa cháy thông thường như: bình bột, bình khí chữa cháy…
Cũng tại hội nghị mô hình “An toàn về PCCC” tại xã được thành lập nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của người dân tích cực tham gia hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ xảy ra. Đồng thời nâng cao ý thức, kiến thức PCCC&CNCH cho quần chúng Nhân dân tại khu dân cư, hộ gia đình; phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân tham gia PCCC”, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, tổ chức chữa cháy có hiệu quả, theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tác giả bài viết: Trương Long