Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023
Ngày 08/11, Bộ công an tổ chức Lễ hưởng ứng “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2023 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu công an cấp tỉnh. Tại điểm cầu Công an tỉnh Điện Biên, Đại tá Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Lễ hưởng ứng.
Ngày 08/11, Bộ công an tổ chức Lễ hưởng ứng “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2023 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu công an cấp tỉnh. Tại điểm cầu Công an tỉnh Điện Biên, Đại tá Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Lễ hưởng ứng.
Description: C:\Users\Admin\Desktop\TTĐT 10.11.23\IMG_0718.jpg
Điểm cầu Công an Điện Biên
 
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013, trong đó, xác định ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày này, cách đây 77 năm, vào năm 1946, Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Việc Quốc hội chọn ngày 9 tháng 11 là Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ý nghĩa chính trị - pháp lý quan trọng nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử, ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân; đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách, ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật; coi trọng các giá trị đạo đức tốt đẹp, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, kỷ cương, phép nước.
Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã luôn coi trọng, quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đồng thời đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ nội dung Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm ANTT; kết hợp với đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác Công an. Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Công an các đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, có nề nếp với những hoạt động cụ thể, thiết thực, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn. Với chủ đề, khẩu hiệu hành động sát hợp, nội dung có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các sự kiện chính trị, pháp lý của đất nước, Ngày Pháp luật đã lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần thượng tôn, bảo vệ pháp luật của mọi công dân nói chung, của cán bộ, chiến sĩ CAND nói riêng.
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Thời gian tới, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, bên cạnh những thuận lợi, còn nhiều khó khăn, thách thức mới. Những nguy cơ, mối đe dọa an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh sẽ tiếp tục có những tác động mạnh mẽ, toàn diện đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, từ đó ảnh hưởng đến công tác bảo đảm ANTT nói chung, công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về ANTT nói riêng…. Để tiếp tục phát huy vai trò, ý nghĩa thiết thực, hiệu quả của việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhằm góp phần "Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo, liêm chính, hành động và xây dựng bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về ANTT, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật về ANTT. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong xây dựng pháp luật, cải cách hành chính, tư pháp. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong CAND, đổi mới các khâu, quy trình công tác; rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…
  Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ công an đã ghi nhận biểu dương và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng pháp luật./.


Tác giả bài viết: ANĐB

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn