Kết quả tuần đầu ra quân thực hiện KH 1266

Kết quả tuần đầu ra quân thực hiện KH 1266
Sau 01 tuần ra quân thực hiện Kế hoạch 1266 của Công an tỉnh về tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh, các tổ công tác đã triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ và thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, các tổ công tác đã phát hiện, lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính 69 trường hợp vi phạm về an toàn giao thông; bắt quả tang 01 đối tượng vận chuyển trái phép 50 viên MTTH; phát hiện, bắt giữ 01 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, thu giữ 120kg cây hoa phong lan; tạm giữ 01 xe ô tô vận chuyển 20 tấn măng tươi không có giấy tờ. Thời gian tới, các tổ công tác tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến giao thông, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn./.
 
Sau 01 tuần ra quân thực hiện Kế hoạch 1266 của Công an tỉnh về tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh, các tổ công tác đã triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ và thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.
Qua công tác tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, các tổ công tác đã phát hiện, lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính 69 trường hợp vi phạm về an toàn giao thông; bắt quả tang 01 đối tượng vận chuyển trái phép 50 viên MTTH; phát hiện, bắt giữ 01 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, thu giữ 120kg cây hoa phong lan; tạm giữ 01 xe ô tô vận chuyển 20 tấn măng tươi không có giấy tờ. Thời gian tới, các tổ công tác tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến giao thông, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn./.
                        
 
Description: C:\Users\ADMIN\Desktop\TTĐT 24.12.21\Ảnh\Screenshot (44).png
Lực lượng Công an tuần tra, kiểm soát, phòngngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tác giả bài viết: Trường Long