Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4
Ngày 15/11, Đại tá Lò Văn Khụt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 năm 2022.
Ngày 15/11, Đại tá Lò Văn Khụt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 năm 2022. Tham gia buổi lễ có Đại tá Vi Thái Lang, Trưởng khoa chính trị, Học viện chính trị CAND Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các phòng Công an tỉnh và 110 CBCS là học viên lớp bồi dưỡng.
Description: C:\Users\Admin\Desktop\Ảnh TTĐT 18.11.22\Logo\Screenshot (80).png
Toàn cảnh lớp tập huấn.
 
Trong thời gian 5 ngày, học viên lớp tập huấn được bồi dưỡng 6 chuyên đề gồm: tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Quá trình tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên cũng được trao đổi, tọa đàm và thảo luận các vấn đề liên quan trực tiếp đến các chuyên đề giảng dạy.
Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, nhận thức và những cập nhật kiến thức mới cho CBCS về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo đảm ANTT, nhất là việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở vùng dân tộc thiểu số, củng cố thế trận ANND vững chắc, kịp thời đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH tại địa phương./.

Tác giả bài viết: Thu Trang