Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Sáng ngày 27/02, Công an tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đồng chí đảng viên mới đến từ các chi, đảng bộ cơ sở. Đại tá Lù Minh Phương, Uỷ viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến dự và chỉ đạo.
Sáng ngày 27/02, Công an tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đồng chí đảng viên mới đến từ các chi, đảng bộ cơ sở. Đại tá Lù Minh Phương, Uỷ viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến dự và chỉ đạo.

Toàn cảnh buổi khai giảng
 
Trong khoảng thời gian 10 ngày (từ 27/02 - 06/3), 89 đồng chí đảng viên mới được tiếp thu, nghiên cứu 10 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn bao gồm những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những vấn đề cơ bản về đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Đại tá Lù Minh Phương, Uỷ viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo
 
Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Lù Minh Phương, Uỷ viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, việc học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị là yêu cầu bắt buộc đối với đảng viên mới, các học viên cần xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị để từ đó ý thức học tập, thực hành, tham gia lớp học đầy đủ, chủ động nghiên cứu tài liệu, nghiêm túc tiếp thu các kiến thức do giảng viên truyền đạt. Đối với những vấn đề còn chưa nắm rõ, chưa nắm vững, những vấn đề còn có suy nghĩ khác biệt, các học viên mạnh dạn trao đổi để làm rõ. Kết quả học tập lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới là một trong những tiêu chuẩn để xem xét chuyển đảng chính thức đối với đảng viên dự bị./.

 
 

Tác giả bài viết: Văn Hiển

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn