Khối Tham mưu, XDLL, Hậu cần ký giao ước thi đua năm 2022

Khối Tham mưu, XDLL, Hậu cần ký giao ước thi đua năm 2022
​Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2022 do Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phát động. Vừa qua, Khối Tham mưu, Xây dựng lực lượng, Hậu Cần đã tổ chức Hội nghị ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2022. Với khẩu hiệu “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, các đơn vị trong khối Tham mưu, Xây dựng lực lượng, Hậu Cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống lực lượng CAND; tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, việc chấp hành điều lệnh CAND; tập trung lãnh, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 đúng quy định. Chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp,
Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2022 do Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phát động. Vừa qua, Khối Tham mưu, Xây dựng lực lượng, Hậu Cần đã tổ chức Hội nghị ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2022.
Với khẩu hiệu “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, các đơn vị trong khối Tham mưu, Xây dựng lực lượng, Hậu Cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống lực lượng CAND; tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, việc chấp hành điều lệnh CAND; tập trung lãnh, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 đúng quy định. Chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp, chương trình kế hoạch công tác bảo đảm ANTT, công tác pháp chế. Phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí của Trung ương và địa phương theo đúng Luật ngân sách, chủ động công tác tài chính, hậu cần, y tế, bảo đảm phục vụ các mặt công tác, chiến đấu của Công an tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; ban hành các Nghị quyết chuyên đề về công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT.
Kết thúc Hội nghị đại diện các đơn vị trong khối đã tham gia ký giao ước phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2022./.
       

Toàn cảnh hội nghị.
 
 

Tác giả bài viết: Nông Tuấn

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn