Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ủy Công an tỉnh

6 tháng đầu năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo
6 tháng đầu năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và quán triệt triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát cũng như việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật đảng và công tác xây dựng lực lượng kiểm tra đảng trong toàn lực lượng Công an tỉnh Điện Biên được quan tâm chú trọng. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm hạn chế, tồn tại của các tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy.
Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát giữa Đảng ủy CATW và các Tỉnh ủy, Thành ủy. UBKT Đảng ủy Công an tỉnh là cơ quan  tham mưu trực tiếp cho BTV Đảng ủy Công an tỉnh, tham mưu Tỉnh ủy Ban hành quy chế phối hợp số 1556 ngày 6/12/2021 giữa Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an huyện, thị xã, thành phố; qua đó đã thể hiện tầm quan trọng và vai trò, trách nhiệm trong phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng được chặt chẽ, thống nhất và hiệu quả ngay từ bước đầu.
Cấp ủy các cấp và UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành quyết định tiến hành 17 cuộc kiểm tra đối với 11 tổ chức đảng, 15 đảng viên trong việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; việc thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp.
Qua  kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Công an tỉnh đã hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đề ra, điều này thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, UBKT các cấp và sự quan tâm phối hợp của cấp ủy, UBKT các huyện, thị, thành ủy đối với công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng Công an nói chung và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nói riêng./.

Tác giả bài viết: Bùi Hữu Thơi