Nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng công an xã trên địa bàn

Nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng công an xã trên địa bàn
115 Trưởng Công an xã, 153 Phó Trưởng Công an xã, 332 Công an viên là lực lượng Công an chính quy đã được Công an tỉnh Điện Biên bố trí về tất cả các xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đã và đang đạt được những hiệu quả tích cực ngay tại cơ sở. Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng này, vừa qua, Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an cũng đã tăng cường 28 đồng chí là sỹ quan CAND thuộc các Cục nghiệp vụ Bộ Công an cho các xã biên giới trên địa bàn toàn tỉnh. Là địa bàn có đường biên giới dài, tiếp giáp với 02 nước Lào và Trung Quốc, Điện Biên tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANCT, TTATXH. Thực tế đó đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách đối với mỗi CBCS Công an Điện Biên, nhất là lực lượng Công an xã tại các địa bàn trên toàn tỉnh.
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG AN XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH
 
115 Trưởng Công an xã, 153 Phó Trưởng Công an xã, 332 Công an viên là lực lượng Công an chính quy đã được Công an tỉnh Điện Biên bố trí về tất cả các xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đã và đang đạt được những hiệu quả tích cực ngay tại cơ sở. Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng này, vừa qua, Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an cũng đã tăng cường 28 đồng chí là sỹ quan CAND thuộc các Cục nghiệp vụ Bộ Công an cho các xã biên giới trên địa bàn toàn tỉnh.
Là địa bàn có đường biên giới dài, tiếp giáp với 02 nước Lào và Trung Quốc, Điện Biên tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANCT, TTATXH. Thực tế đó đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách đối với mỗi CBCS Công an Điện Biên, nhất là lực lượng Công an xã tại các địa bàn trên toàn tỉnh.
Quán triệt quan điểm Công an cấp xã là lực lượng trực tiếp chiến đấu ở cơ sở, có vị trí quan trọng, chiến lược trong công cuộc bảo vệ ANTT, xây dựng thế trận ANND; là cấp thực hiện toàn diện các mặt công tác của lực lượng CAND trên địa bàn cấp xã. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã quán triệt sâu sắc và tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương xây dựng toàn diện Công an cấp xã đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới một cách đồng bộ, toàn diện, từng bước, có lộ trình. Đồng thời tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Công an xã để củng cố, bổ sung, hoàn thiện những kỹ năng nghiệp vụ cơ bản, giúp lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ngay tại cơ sở. Chỉ tính trong năm 2021 Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ cho tổng số 540 đồng chí là cán bộ công an xã chính quy. Tại các lớp bồi dưỡng này, lực lượng Công an xã được tiếp thu 16 chuyên đề nghiệp vụ và xây dựng lực lượng theo Thông tư 46; trang bị, cập nhật, bổ sung kiến thức quản lý nhà nước về ANTT, pháp luật, nghiệp vụ; nâng cao năng lực, chủ động trong tham mưu thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững ổn định ANCT, TTATXH ngay tại cơ sở.

Công an tỉnh tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Công an xã
 
Thực tiễn đã chứng minh việc bố trí Công an chính quy về xã là chủ trương đúng đắn, chiến lược của Đảng uỷ CATW, Bộ Công an, góp phần tăng cường công tác nắm tình hình, giải quyết các vấn đề về ANTT ngay tại cơ sở; tăng cường cải cách hành chính, đưa các dịch vụ công về an ninh, trật tự trực tiếp đến với người dân. Để tiếp tục giữ vững, nâng cao và phát huy hơn nữa hiệu quả chủ trương này mang lại, vừa qua, Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an đã tăng cường gần 400 CBCS xuống địa bàn các xã biên giới trên địa bàn toàn quốc. Riêng Công an tỉnh Điện Biên đã có 28 cán bộ các Trường CAND và Cục nghiệp vụ xung phong tăng cường lên nhận nhiệm vụ tại công an các xã biên giới. Mặc dù việc tăng cường xuống địa bàn các xã biên giới trọng điểm phức tạp được xác định là rất khó khăn, vất vả, song các đồng chí đã nêu cao tinh thần của người công an cách mạng, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì khi Đảng, Nhà nước và Nhân dân cần đến.

Bộ Công an đã tăng cường gần 400 CBCS xuống địa bàn các xã biên giới trên địa bàn toàn quốc. trong đó Công an tỉnh Điện Biên có 28 CBCS
Tin rằng, với bản lĩnh, trí tuệ của những chiến sĩ CAND cấp cơ sở cộng với kiến thức được trang bị, cập nhật bổ sung thường xuyên, lực lượng này sẽ càng phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững ANCT, bảo đảm TTATXH tại cơ sở. Tiếp tục xây dựng, tạo uy tín và hình ảnh đẹp của lực lượng CAND, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ủng hộ, đánh giá cao. Và hình ảnh người chiến sĩ áo xanh đã, đang và sẽ ngày càng quen thuộc, gần gũi hơn với cuộc sống hàng ngày của người dân, phát huy hiệu quả phương châm “xã bám cơ sở” của Bộ Công an./.

Lực lượng Công an xã thường xuyên xuống địa bàn tuyên truyền cho nhân dân và nắm bắt tình hình ANTT

Tác giả bài viết: Thu Trang, Văn Hiển

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn