Nỗ lực luyện tập tham gia Hội thi quân sự, võ thuật CAND lần thứ II

Nỗ lực luyện tập tham gia Hội thi quân sự, võ thuật CAND lần thứ II
Thực hiện kế hoạch số 48 ngày 10/2/2023 của Bộ Công an và quy chế 1263 ngày 23/02/2023 của Cục Công tác Đảng và công tác chính trị về việc tổ chức Hội thi quân sự, võ thuật
Thực hiện kế hoạch số 48 ngày 10/2/2023 của Bộ Công an và quy chế 1263 ngày 23/02/2023 của Cục Công tác Đảng và công tác chính trị về việc tổ chức Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhaanh dân lần thứ II, năm 2023. Công an tỉnh Điện Biên đã ban hành kế hoạch, thành lập Đội tuyển tham gia Hội thi.

Các vận động viên luyện tập môn võ thuật tại nhà thi đấu công an tỉnh
50 vận động viên là CBCS thuộc các đơn vị trong Công an tỉnh được lựa chọn tham gia 02 môn thi đấu gồm 14 nội dung, trong đó 04 nội dung của môn võ thuật gồm: Kỹ thuật; Chiến thuật; Đồng diễn và phân thế Bài Mai Hoa quyền; Tình huống ứng dụng võ thuật CAND. Môn quân sự gồm 10 nội dung: Vượt vật cản và Bắn súng quân dụng. Với tinh thần hăng say luyện tập, quyết tâm giành kết quả cao, từ ngày 25/3 đến nay, các vận động viên trong đội tuyển đã không ngừng rèn luyện các kỹ năng, kỹ thuật yếu lĩnh trong sử dụng súng quân dụng và các phân thế, động tác trong môn võ thuật. Để kiểm tra, đánh giá quá trình luyện tập của các vận động viên trong đội tuyển, ban tổ chức đã thường xuyên tiến hành hợp luyện và kiểm tra tiến độ tập luyện các nội dung.
Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồng Chí Minh nêu Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, đồng thời là dịp để CBCS chấp hành nghiêm điều lệnh CAND nội quy, quy định, đáp ướng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Tác giả bài viết: ANĐB