Phòng Tham mưu Công an tỉnh Điện Biên ký Quy chế hoạt động đường dây nóng với Văn phòng Công an các tỉnh Phong Sa ly, LuôngPhraBang (CHDCND Lào)

Phòng Tham mưu Công an tỉnh Điện Biên ký Quy chế hoạt động đường dây nóng với Văn phòng Công an các tỉnh Phong Sa ly, LuôngPhraBang (CHDCND Lào)
Ngày 04/7, Phòng tham mưu Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ ký quy chế hoạt động của đường dây nóng với Văn phòng Công an các tỉnh Phong Sa Ly, Luông Pra Băng (CHDCND Lào). Thực hiện biên bản ghi nhớ về phối hợp bảo đảm ANTT, Phòng Tham mưu Công an Điện Biên đã ký quy chế hoạt động của đường dây nóng với Văn phòng Công an các tỉnh Phong Sa Ly, Luông Phra Băng (Lào). Đường dây nóng được thiết lập để tiếp nhận, trao đổi thông tin, tham mưu Ban Giám đốc hai bên xử lý các tỉnh huống đột xuất, trọng tâm đối với các vụ việc liên quan đến ma túy, truy nã, xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động ly khai tự trị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và đấu tranh phòng, chống tội phạm tại khu vực biên giới hai nước; đồng thời tạo điều kiện giao lưu, trao đổi, củng cố tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai bên./.
Ngày 04/7, Phòng tham mưu Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ ký quy chế hoạt động của đường dây nóng với Văn phòng Công an các tỉnh Phong Sa Ly, Luông Pra Băng (CHDCND Lào).
Thực hiện biên bản ghi nhớ về phối hợp bảo đảm ANTT, Phòng Tham mưu Công an Điện Biên đã ký quy chế hoạt động của đường dây nóng với Văn phòng Công an các tỉnh Phong Sa Ly, Luông Phra Băng (Lào). Đường dây nóng được thiết lập để tiếp nhận, trao đổi thông tin, tham mưu Ban Giám đốc hai bên xử lý các tỉnh huống đột xuất, trọng tâm đối với các vụ việc liên quan đến ma túy, truy nã, xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động ly khai tự trị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và đấu tranh phòng, chống tội phạm tại khu vực biên giới hai nước; đồng thời tạo điều kiện giao lưu, trao đổi, củng cố tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai bên./.

 

Phòng Tham mưu Công an tỉnh ký quy chế hoạt động của đường dây nóng với Văn phòng Công an tỉnh Luông Phra Băng (Lào)

Phòng Tham mưu Công an tỉnh ký quy chế hoạt động của đường dây nóng với Văn phòng Công an tỉnh Phong Sa Ly
 

Tác giả bài viết: Trường Long

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn