Phòng Tổ chức cán bộ, Hồ sơ nghiệp vụ, CATP Điện Biên Phủ triển khai chương trình công tác năm 2019

Phòng Tổ chức cán bộ, Hồ sơ nghiệp vụ, CATP Điện Biên Phủ triển khai chương trình công tác năm 2019
Vừa qua, Phòng tổ chức cán bộ, Phòng hồ sơ nghiệp vụ, Công an TP Điện Biên Phủ đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh. Là địa bàn trung tâm văn hóa, chính trị, xã hội của tỉnh Điện Biên; năm 2018, Công an TP Điện Biên Phủ đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình kế hoạch của Đảng ủy - BGĐ Công an tỉnh, thành ủy, HĐND-UBND thành phố về công tác bảo đảm ANTT; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến địa bàn thành phố làm việc, thăm quan, du lịch, các mục tiêu trọng điểm.
Vừa qua, Phòng tổ chức cán bộ, Phòng hồ sơ nghiệp vụ, Công an TP Điện Biên Phủ đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh.
Là địa bàn trung tâm văn hóa, chính trị, xã hội của tỉnh Điện Biên; năm 2018, Công an TP Điện Biên Phủ đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình kế hoạch của Đảng ủy - BGĐ Công an tỉnh, thành ủy, HĐND-UBND thành phố về công tác bảo đảm ANTT; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến địa bàn thành phố làm việc, thăm quan, du lịch, các mục tiêu trọng điểm. Điều tra khám phá số vụ phạm pháp đạt trên 89,5%. Hoạt động của các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy và các tai tệ nạn xã hội từng bước được kiềm chế, không để xảy ra các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, giữ vững sự ổn định ANCT - TT ATXH, không để đột xuất bất ngờ xảy ra.
 

Công an TP Điện Biên Phủ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích Công an thành phố đã đạt được trong năm qua; đồng thời nhấn mạnh trong năm 2019, Công an thành phố Điện Biên Phủ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thành phố chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn; chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; củng cố, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự là nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở; chú trọng công tác xây dựng lực lượng Công an thành phố trong sạch vững mạnh.
Trước đó, Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh cũng đã triển khai chương trình công tác năm 2019. Đại tá Lò Văn Khụt - Phó Giám đốc Công an tỉnh tới dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2018, Phòng tổ chức cán bộ đã tập trung tham mưu Ban giám đốc Công an tỉnh triển khai, thực hiện đề án của Đảng ủy Công an TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; kiện toàn tổ chức bộ máy công an tỉnh, công an cấp huyện, các đơn vị hợp nhất, sáp nhập, giải thể và thực hiện các giải pháp tinh giảm biên chế trong CAND. Phối hợp chặt chẽ với Công an cấp huyện tham mưu bố trí sỹ quan công an đảm nhận chức danh trưởng công an xã ở các xã chưa có chức danh trưởng công an xã; thực hiện tăng cường bố trí lực lượng cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCS, gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng với bố trí, sử dụng cán bộ một cách hiệu quả. Thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý cán bộ, kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp CBCS vi phạm kỷ luật, đảm bảo giảm tỷ lệ cán bộ sai phạm theo chương trình công tác đề ra. Công tác chính sách cán bộ và BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo chủ động, kịp thời.
Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Lò Văn Khụt - Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà CBCS Phòng tổ chức cán bộ đã đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh thời gian tới, công tác tổ chức cán bộ phải có tầm chiến lược trong công tác tham mưu Ban giám đốc tổ chức thực hiện hiệu quả đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; triển khai đề án điều động công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã; nâng cao năng lực, trách nhiệm, nêu gương của cán bộ lãnh đạo chỉ huy các đơn vị, tăng cường quản lý CBCS, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn, làm giảm tỷ lệ CBCS vi phạm; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của Chính phủ, của ngành Công an đối với CBCS.

Các cá nhân Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh được khen thưởng
 
Cùng ngày, phòng Hồ sơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019.
          Năm 2018, lực lượng Hồ sơ Công an tỉnh đã thực hiện có hiệu quả chương trình công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ năm 2018. Duy trì tốt các mặt công tác chuyên môn, các hoạt động đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ; tiếp nhận, quản lý nhập, bổ sung vào cơ sở dữ liệu điện tử, khai thác, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời đáp ứng yêu cầu tra cứu của các đơn vị nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm có hiệu quả. Đã tiếp nhận, xử lý, cung cấp 25.019 yêu cầu phục vụ công tác nghiệp vụ; đăng ký hơn 3.000 hồ sơ nghiệp vụ; tiếp nhận, đăng ký 2.669 hồ sơ lưu. Trong công tác tang thư căn cước can phạm đã tiếp nhận, kiểm tra 1.490 đối tượng; nhập hồ sơ hiện hành 108 hồ sơ, nhập hồ sơ lưu 636 hồ sơ, sửa đổi thông tin hồ sơ 6.479 hồ sơ. Năm 2019, phòng Hồ sơ Công an tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hồ sơ thống kê nghiệp vụ ở các đơn vị; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố trong việc chấp hành các quy định về chế độ công tác hồ sơ thống kê nghiệp vụ. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản gắn kết chặt chẽ với công tác hồ sơ nghiệp vụ để phục vụ cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trong tình hình mới./.


Phòng Hồ sơ Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019

Tác giả bài viết: Trường Long, Lan Anh

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn