Ra mắt mô hình "Tổ công nhân vì môi trường xanh - tự quản về an ninh, trật tự" tại huyện Điện Biên Đông

Ra mắt mô hình "Tổ công nhân vì môi trường xanh - tự quản về an ninh, trật tự" tại huyện Điện Biên Đông
Ngày 02/8/2022, Công an huyện Điện Biên Đông phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Điện Biên Đông tổ chức Lễ ra mắt mô hình
 Ngày 02/8/2022, Công an huyện Điện Biên Đông phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Điện Biên Đông tổ chức Lễ ra mắt mô hình "Tổ công nhân vì môi trường xanh - tự quản về an ninh, trật tự" trên địa bàn huyện Điện Biên Đông. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an huyện, lãnh đạo các Đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn; lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Điện Biên Đông.
          Tại Hội nghị đã thông qua Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình, Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự giữa Công an huyện và Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; Quyết định thành lập "Tổ công nhân vì môi trường xanh - tự quản về an ninh, trật tự" trên địa bàn huyện. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Thưởng - Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Công an huyện Điện Biên Đông đã đánh giá tình hình ANTT trên địa bàn huyện; đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của "Tổ công nhân vì môi trường xanh - tự quản về an ninh, trật tự" trong thời gian tới.

Ra mắt "Tổ công nhân vì môi trường xanh - Tự quản về ANTT" huyện Điện Biên Đông
         
"Tổ công nhân vì môi trường xanh - tự quản về an ninh, trật tự" trên địa bàn huyện Điện Biên Đông gồm 09 đồng chí. Việc thành lập mô hình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân, viên chức trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động liên quan đến an ninh, trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo vệ tài sản cơ quan, góp phần phục vụ, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Điện Biên Đông./.
                                                                       
 

Tác giả bài viết: CTV: Anh Thư (PV05)