Sơ kết 02 tháng triển khai thực hiện Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sơ kết 02 tháng triển khai thực hiện Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh, sáng ngày 28/3, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 tháng triển khai Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh, sáng ngày 28/3, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 tháng triển khai Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện Luật phòng chống ma túy năm 2021 và các văn hướng dẫn thi hành, với chức năng là lực lượng chủ công, nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh, đồng thời ban hành kế hoạch triển khai và sổ tay hướng dẫn thực hiện Luật cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiến hành tổng điều tra người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghi nghiện ma túy, chú trọng kiểm soát, quản lý các hoạt động hợp pháp có liên quan đến ma túy. Về cơ bản, các lực lượng đã có sự phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt trong công tác theo dõi, quản lý và xử lý các vấn đề liên quan đến ma túy.
Để thực hiện tốt hơn nữa Luật phòng chống ma túy năm 2021, Công an tỉnh kính đề nghị Bộ công an, UBND tỉnh, các ban ngành liên quan như Sở Y tế, Sở LĐTB&XH quan tâm xây dựng cơ sở vật chất cũng như ban hành quy chế phối hợp, trong đó xác định rõ nội dung, hình thức, nhiệm vụ và cách thức tổ chức thực hiện Luật giữa các lực lượng chuyên trách và các ban ngành đoàn thể liên quan đến công tác phòng, chống ma túy. Quan tâm xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện, cơ sở cai nghiện công lập và tư nhân đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới./.


Toàn cảnh Hội nghị.

Tác giả bài viết: Nông Tuấn

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn