Sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy

Sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy
Ngày 31/5 tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc và triển khai xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì hội nghị.
Ngày 31/5  tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc và triển khai xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì hội nghị.
Từ năm 2018 đến nay, Bộ Công an đã tập trung, quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung quan tâm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; đến nay, Công an 63/63 địa phương đã điều động hơn 43 nghìn cán bộ, công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 7.800 xã, thị trấn. Triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.
 
Description: D:\GỬI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ\Năm 2021\Tháng 6\Ngày 04.6\4.6\IMG_7240.JPG
Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc và triển khai xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
 
Các đại biểu đã cùng nhau thảo luận sự quan tâm của chính quyền các cấp, trong công tác xây dựng công an xã, thị trấn chính quy; vai trò của công an xã chính quy đối với sự nghiệp an ninh trật tự ở cơ sở; công tác triển khai thí điểm công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn và việc đảm bảo ngân sách nhà nước trong triển khai thực hiện .
 
 
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các địa phương khẩn trương kiện toàn chức danh Trưởng công an xã; cân đối biên chế, đảm bảo ít nhất 5 đồng chí công an chính quy tại 01 xã để đảm bảo đủ sức quán xuyến, điều hành; tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn chính quy đủ mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, nhất là nâng cao kỹ năng chất lượng công tác, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, thực hiện hiệu quả an ninh trật tự tại cơ sở, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, phục vụ cho việc ổn định phát triển KT-XH./.

Tác giả bài viết: Nông Tuấn

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn