Tập huấn chuyên sâu công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT.

Tập huấn chuyên sâu công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT.
Ngày 29/9, Công an tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo
Ngày 29/9, Công an tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo cho lãnh đạo, cán bộ Đội đăng ký, quản lý vũ khí, VLN, CCHT, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và con dấu thuộc phòng Cảnh sát QLHC về TTXH; lãnh đạo, cán bộ trực tiếp quản lý vũ khí, VLN, CCHT tại các đội nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến Công an các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh buổi tập huấn.
 
Lớp tập huấn tập trung vào 6 Chuyên đề và các văn bản hướng dẫn thi hành về về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Công tác quản lý kho, bảo quản, bảo dưỡng các loại vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công tác tiếp nhận thu gom, phân loại bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý, sử dụng pháo; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ; danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ danh mục chi tiết mã số HS pháo hoa, pháo hoa nổ; Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình; Công tác điều tra cơ bản về lĩnh vực vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; một số vấn đề cần tập trung triển khai thực hiện duy trì, thực hiện thường xuyên, lâu dài các nội dung của Kế hoạch 105 và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo.
Đối với từng chuyên đề, ban tổ chức đều dành thời gian để cùng hướng dẫn và tổ chức cho các học viên thảo luận, trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của Công an các đơn vị, địa phương./.

Tác giả bài viết: Văn Hiển