Tập huấn nghiệp vụ lực lượng CSTT và CS 113 năm 2021

Tập huấn nghiệp vụ lực lượng CSTT và CS 113 năm 2021
Từ ngày 17 - 19/12/2021, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức tập huấn nghiệp vụ bằng hình thức học trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến Công an các huyện, thị xã, thành phố đối với 150 học viên là CBCS lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh. Trong thời gian 03 ngày, các đồng chí báo cáo viên đến từ Trường Cao đẳng CSND sẽ trực tiếp giảng dạy 06 chuyên đề: Tổ chức hoạt động của lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh; tổ chức giữ gìn trật tự công công; công tác nghiệp vụ cơ bản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát trật tự; công tác xử lý vi phạm hành chính và thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Cảnh sát trật tự, cảnh sát phản ứng nhanh; thông tư số 49 của Bộ Công an quy định quy trình tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh; thông tư số 13 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu, sử dụng trong công tác của Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh./.
Từ ngày 17 - 19/12/2021, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức tập huấn nghiệp vụ bằng hình thức học trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến Công an các huyện, thị xã, thành phố đối với 150 học viên là CBCS lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh. 
Trong thời gian 03 ngày, các đồng chí báo cáo viên đến từ Trường Cao đẳng CSND sẽ trực tiếp giảng dạy 06 chuyên đề: Tổ chức hoạt động của lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh; tổ chức giữ gìn trật tự công công; công tác nghiệp vụ cơ bản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát trật tự; công tác xử lý vi phạm hành chính và thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Cảnh sát trật tự, cảnh sát phản ứng nhanh; thông tư số 49 của Bộ Công an quy định quy trình tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh; thông tư số 13 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu, sử dụng trong công tác của Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh./.

 
Description: C:\Users\ADMIN\Desktop\TTĐT 24.12.21\Ảnh\Screenshot (45).png
Toàn cảnh Lễ khai giảng tại điểm cầu Công an tỉnh.

Tác giả bài viết: Văn Hiển