Tập huấn thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công.

Tập huấn thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công.
Ngày 25/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Ngày 25/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an và Cổng Dịch vụ Công Quốc gia cho lãnh đạo phòng và cán bộ chiến sĩ (CBCS) các Đội, Trạm thuộc phòng Cảnh sát giao thông; lãnh đạo và CBCS các Đội CSGT-TT Công an các huyện, thị xã, thành phố.


Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ Công Bộ Công.
 
Nội dung tập huấn, nhằm trang bị cho CBCS nâng cao hơn nữa nhận thức và ý thức trong việc thực hiện các chủ trương, Nghị định, Quyết định, Kế hoạch của Chính phủ, Bộ Công an về giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến, các điểm mới sửa đổi, bổ sung tại dự thảo các Thông tư của Bộ Công an quy định về xử lý vi phạm TTATGT đường bộ; cũng như tập huấn việc sử dụng, tiếp nhận thông tin về dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 tại Cổng dịch vụ Công Bộ Công an, Cổng dịch vụ Công Quốc gia và phần mềm ứng dụng đối với xử lý vi phạm, việc tiếp nhận thông báo, xử lý vi phạm đối với hình thức phạt nguội cho Công an cấp huyện, hướng dẫn cán bộ sử dụng thành thạo chữ ký số, chứng thư số trong Công an nhân dân và cấp phát chữ ký số.

Hướng dẫn cán bộ sử dụng thành thạo chữ ký số, chứng thư số trong Công an nhân dân và cấp phát chữ ký số.
 
Kết thúc tập huấn, bảo đảm mỗi CBCS tham gia tập huấn tiếp thu đầy đủ kiến thức về dịch vụ công trực tuyến: trực tiếp thực hiện các dịch vụ công của Cảnh sát giao thông trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an và Cổng dịch vụ Công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh Điện Biên; có khả năng sử dụng các ứng dụng nghiệp vụ có kết nối với dịch vụ công, nhận biết và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục dạng điện tử; tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân và đồng nghiệp thực hiện./.

Tác giả bài viết: Văn Hiển

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn