Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách tại các xã phía Nam huyện Điện Biên

Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách tại các xã phía Nam huyện Điện Biên
Từ ngày 23/5 đến 25/5/2022, Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Công an huyện Điện Biên tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho 61 đồng chí là Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn huyện (gồm 06 xã Mường Nhà, Phu Luông, Mường Lói, Hẹ Muông, Núa Ngam, Na Tông).
 
Từ ngày 23/5 đến 25/5/2022, Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Công an huyện Điện Biên tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho 61 đồng chí là Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn huyện (gồm 06 xã Mường Nhà, Phu Luông, Mường Lói, Hẹ Muông, Núa Ngam, Na Tông).
Lực lượng Công an xã bán chuyên trách tham gia lớp huấn luyện nghiệp vụ
 
Với mục đích trang bị cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách tại các thôn, bản trên địa bàn nắm vững và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật; giáo dục đạo đức, tác phong làm việc nhằm xây dựng lực lượng Công an xã bán chuyên trách có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức và khả năng tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền cơ sở công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại các thôn, bản; phối hợp tốt với lực lượng Công an xã chính quy tổ chức công tác nắm tình hình, phòng ngừa tội phạm và tham gia ngăn chặn, xử lý các vụ việc xảy ra tại cơ sở, bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.
Lớp huấn luyện nghiệp vụ diễn ra thành công tốt đẹp, các đồng chí Công an xã bán chuyên trách tham gia huấn luyện đầy đủ, với tinh thần nhiệt tình, chú ý lắng nghe.
Thời gian tới, phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai mở các lớp huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo các mục đích, yêu cầu, nội dung trong kế hoạch đã đề ra./.

 

Tác giả bài viết: CTV: A Pha - Hoàng Hà - PV05

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn