Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn huyện Mường Nhé

Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn huyện Mường Nhé
Thực hiện Kế hoạch số 279/KH-CAT ngày 08/02/2023 của Công an tỉnh Điện Biên về việc tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách và Bảo vệ dân phố năm 2023. Trong 02 ngày (06/3 và 07/3/2023), Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Công an huyện Mường Nhé tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho 115 đồng chí là Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn huyện.
Thực hiện Kế hoạch số 279/KH-CAT ngày 08/02/2023 của Công an tỉnh Điện Biên về việc tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã bán  chuyên trách và Bảo vệ dân phố năm 2023. Trong 02 ngày (06/3 và 07/3/2023), Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Công an huyện Mường Nhé tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho 115 đồng chí là Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn huyện.

Lớp huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách tại huyện Mường Nhé
 
Lớp tập huấn nhằm trang bị cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách nắm vững và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật; giáo dục đạo đức, tác phong làm việc nhằm xây dựng lực lượng Công an xã bán chuyên trách có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức và khả năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại thôn, bản; phối hợp tốt với lực lượng Công an xã chính quy tổ chức công tác nắm tình hình, phòng ngừa tội phạm và tham gia ngăn chặn, xử lý các vụ việc xảy ra ngay tại cơ sở, bảo đảm các yêu cầu về bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.
Trong thời gian tới, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an xã huyện, thị xã, thành phố tiếp tục mở các lớp huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung trong kế hoạch đã đề ra./.


Tác giả bài viết: Anh Thư - Hoàng Hà Phòng PV05 - Công an tỉnh Điện Biên