Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo tại xã Mường Phăng

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo tại xã Mường Phăng
Chiều ngày 22/4, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an tổ chức tuyên truyền
   Chiều ngày 22/4, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật và nhận biết tác hại, nguy hiểm của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho nhân dân trên địa bàn xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật và nhận biết tác hại, nguy hiểm của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho nhân dân trên địa bàn xã Mường Phăng
Tại buổi tuyên truyền, nhân dân đã được tuyên truyền viên phổ biến, những nội dung cơ bản của Luật quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT, các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật gồm các loại VK, VLN, CCHT, đối tượng được trang bị, sử dụng VK, VLN, CCHT. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, các hành vi bị nghiêm cấm, công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT.
          Bên cạnh đó nhân dân cũng được nghiên cứu nội dung cơ bản của Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo gồm: Các loại pháo nổ, pháo hoa nổ; trường hợp được sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ; các hành vi bị nghiêm cấm; trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp được nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc nổ. Các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hình sự và hành chính trong lĩnh vực về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
          Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, các nhân về lĩnh vực này, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tác giả bài viết: Nông Tuấn