Tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Căn cứ Công văn số 6386/VPCP-QHĐP, ngày 12/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý tiếp tục tổ chức, vận động, quyên góp phòng, chống dịch covid-19, Tiểu ban Vận động và huy động xã hội
  Căn cứ Công văn số 6386/VPCP-QHĐP, ngày 12/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý tiếp tục tổ chức, vận động, quyên góp phòng, chống dịch covid-19, Tiểu ban Vận động và huy động xã hội, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch covid-19 đã xây dựng Trang thông tin điện tử với địa chỉ: vandongxahoi.mattran.org.vn để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 và chăm lo hỗ trợ Nhân dân.
        Để Trang thông tin điện tử của Tiểu ban hoạt động hiệu quả và được phổ biến rộng rãi tới đông đảo Nhân dân cần tăng cường tuyên truyền về việc ra mắt và các hoạt động thường xuyên của Tiểu ban, giới thiệu về Trang thông tin điện tử của Tiểu ban, đưa banner có đường link của Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch covid-19 trên các ấn phẩm báo chí, các chuyên trang, chuyên mục, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh, tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân./.
         

Tác giả bài viết: Lan Anh

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn