02 Thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu

1 Cơ sở pháp lý
  - Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.
- Thông tư số 44/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 Quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước.
- Thông tư số 45/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 Quy định về về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc sử quản lý và sử dụng con dấu.
- Quyết định số 296-QĐ/TW, ngày 30/3/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về mẫu dấu của tổ chức Đảng.
2 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
  Chỉ áp dụng đối với các trường hợp cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước khi có con dấu bị biến dạng, mòn, hỏng hoặc thay đổi chất liệu; có sự thay đổi về tổ chức, đổi tên và mất con dấu. 
3 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền của người đến liên hệ x  
Xuất trình thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng x  
1. Đối với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có con dấu bị biến dạng, mòn, hỏng hoặc thay đổi chất liệu: Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu trong đó nêu rõ lý do.
2. Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có sự thay đổi về tổ chức, đổi tên, hồ sơ gồm:
a. Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của cơ quản, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do;
b. Quyết định thay đổi về tổ chức, đổi tên cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.
3. Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước bị mất con dấu, hồ sơ gồm:
a. Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do và có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc cơ quan có thẩm quyền
b. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu được cấp trước đó.
x  
4 Số lượng hồ sơ
  01 bộ hồ sơ
5 Thời gian xử lý
  03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
6 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Công an tỉnh Điện Biên;
- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.
- Nộp hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan đăng ký mẫu con dấu (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật).
7 Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).
8 Lệ phí
 

Không

9 Quy trình xử lý công việc
B1 Chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ.
B2 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra các văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục thì tiếp nhận hồ sơ và giao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người đến nộp hồ sơ, thu lệ phí theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thủ tục hoặc kê khai chưa chính xác thì hướng dẫn bằng Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận hồ sơ và trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do không tiếp nhận hồ sơ.
B3 Thu giấy hẹn và trả con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan, tổ chức
 
 

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn